WF1
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   TG 4h/g-Dz wf
TG 4ea-Ch,4h/g-Ch wf
  JW 1h/H-Dz wf
1 8:00- 8:45 WO 2g-Ch,2r-Ch wf
TG 4h/g-Dz wf
TG 4ea-Ch,4h/g-Ch wf
WO 2g-Dz wf
JW 1h/H-Dz wf
2 8:50- 9:35 WO 2ea-Ch,2eb-Ch wf
WO 1ea-Dz wf
WO 3ea-Ch,3eb-Ch wf
TG 4g-Ch,4r-Ch wf
WO 2H-Ch,2h/H-Ch wf
3 9:45-10:30 WO 4eb-Ch,4H-Ch wf
WO 4eb-Ch,4H-Ch wf
WO 4eb-Ch,4H-Ch wf
TG 4g-Ch,4r-Ch wf
WO 2ea-Ch,2eb-Ch wf
4 10:45-11:30 WO 3ea-Ch,3eb-Ch wf
WO 3ea-Ch,3eb-Ch wf
TG 3H-Ch,3r-Ch wf
TG 3H-Ch,3r-Ch wf
TG 3H-Ch,3r-Ch wf
5 11:35-12:20 WO 2H-Ch,2h/H-Ch wf
WO 2ea-Ch,2eb-Ch wf
TG 3g-Ch,3h/g-Ch wf
TG 3g-Ch,3h/g-Ch wf
TG 3g-Ch,3h/g-Ch wf
6 12:30-13:15 WO 2H-Ch,2h/H-Ch wf
  TG 1H-Ch,1r-Ch wf
TG 1H-Ch,1r-Ch wf
TG 4ea-Ch,4h/g-Ch wf
7 13:25-14:10 WO 1r-Dz wf
  TG 1ea-Ch,1eb-Ch wf
TG 1ea-Ch,1eb-Ch wf
JW 1h/H-Ch,1g-Ch wf
8 14:15-15:00 TG 4g-Ch,4r-Ch wf
WI 1g-Dz wf
JW 1h/H-Ch,1g-Ch wf
WI 2r-Dz wf
JW 1h/H-Ch,1g-Ch wf
Obowiązuje od: 7.01.2019 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-01-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum