2eb
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   prac. ekon.-2/2 TW 213      
1 8:00- 8:45 org. dział. AA 208 prac. tech.-1/2 AK 115
prac. ekon.-2/2 TW 213
inform. (R)-1/2 KS 115 prac. tech.-2/2 AK 201 gzw KB 110
2 8:50- 9:35 wf-Ch #M8 WF1
wf-Dz WI WF2
prac. tech.-1/2 AK 115
prac. ekon.-2/2 TW 213
religia GI Sw j. ang. zaw.-1/2 KB 106
prac. tech.-2/2 AK 201
j.angielski-1/2 KB 106
podejmowanie-2/2 KR 213
3 9:45-10:30 rachunkowość AA 208 j.angielski-1/2 KB Sw
j.niemiecki-2/2 AD 105B
org. dział. AA 208 j.niemiecki-1/2 AD 105B
j.angielski-2/2 KB 38B
wf-Ch #M8 WF1
wf-Dz WI WF2
4 10:45-11:30 religia GI R rachunkowość AA 208 matem. (R) AG 43 prac. ekon.-1/2 HG 201
j.niemiecki-2/2 AD 105B
kadry KR 210
5 11:35-12:20 wos HN 209 wf-Ch #M8 WF1
wf-Dz WI WF2
podejmowanie-1/2 KR 204
prac. ekon.-2/2 TW 213
prac. ekon.-1/2 HG 201
inform. (R)-2/2 KS 115
j.polski BJ 109
6 12:30-13:15 kadry KR 43 prac. ekon.-1/2 HG 201
j. ang. zaw.-2/2 KB 105B
podejmowanie-1/2 KR 204
prac. ekon.-2/2 TW 213
j.polski BJ 109 matem. (R) AG 43
7 13:25-14:10 j.niemiecki-1/2 AD 105B
j.angielski-2/2 KB 106
prac. ekon.-1/2 HG 201 wok HM 210 j.polski BJ 109  
8 14:15-15:00 podejmowanie-2/2 KR 43 prac. ekon.-1/2 HG 201 podst. ekon. WG 210 podst. ekon. WG 210  
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-24
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum