zamówienia publiczne...

Tczew, 29.11.2018.r

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu z póź. zmn. przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba informuje
o możliwości składania ofert na wynajem 10 szt. garaży , położonych w Tczewie, przy ul. Gdańskiej 17 na czas określony tj. od 01.01.2019r. do 31.12.2021r.


L.P. Nr garażu Powierzchnia Cena wywoławcza netto + VAT
1. 3 15,95 m2 10 zł/m2 / brak instalacji elektrycznej/
2. 4 16,30 m2 10 zł/m2 / brak instalacji elektrycznej /.
3. 5 16,09 m2 10 zł/m2 /brak instalacji elektrycznej/
4. 6 21,72 m2 10 zł/m2 / brak instalacji elektrycznej/
5. 9 29,83 m2 12 zł/m2 /wyp. w inst. elektryczną 220 V/
6. 10 18,44 m2 10 zł/m2 /brak instalacji elektrycznej/.
7. 11 16,21 m2 10 zł/m2 / brak instalacji elektrycznej/
8. 13 16,09 m2 10 zł/m2 / brak instalacji elektrycznej/
9. 14 16,09 m2 10 zł/m2 / brak instalacji elektrycznej/
10. 15 16,09 m2 10 zł/m2 / brak instalacji elektrycznej/

Cenę garaży ustalono na podstawie wyceny czynszu z tytułu wynajmu garaży za 2018r. z inflacją.
Garaże przeznaczone są wyłącznie na garażowanie samochodów.
Sposób zapłaty – przelewem na rachunek bankowy w terminie do 14 -go dnia każdego miesiąca.
Oferty należy składać do dnia 07.12.2018r. do godz. 9.00 w sekretariacie
/pok. Nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie,
ul. Gdańska 17.

Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod Nr. tel. 058-531-55-16 lub kom. 663-20-80-90.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Tczewie
mgr Jerzy Cisewski

zamówienia publiczne...

Tczew, dn. 19.07.2018 r.


OGŁOSZENIE


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2018/2019 od poniedziałku do czwartku do godz. 20.30. na wynajem sali gimnastycznej z przeznaczeniem na gry zespołowe i zajęcia sportowe, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą
Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
Powierzchnia użytkowa sali wynosi 298 m2
Opłata za wynajem sali wynosi:
 cena minimalna – 70 zł + VAT za 1 godzinę zegarową.
Szatnie w cenie najmu.

Oferty należy składać w sekretariacie / nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie przy ul. Gdańskiej 17.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058-531-55-16 lub kom. 663208090.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy Cisewski


Tczew, dn. 19.07.2018 r.

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2018/2019 na wynajem lokali użytkowych z wyłącznym przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne, od poniedziałku do piątku do godz. 20.30 zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą
Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
Opłata za wynajem sali wynosi:
 cena minimalna – 35 zł + VAT za 1 godzinę lekcyjną
( sala zwykła – 52,80 m2)

 cena minimalna – 50 zł + VAT za jedną godzinę lekcyjną
( sala o wyższym standardzie – 71 m2).

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Oferty należy składać w sekretariacie / nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie przy ul. Gdańskiej 17.

Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058-531-55-16 l lub kom. 663208090.
Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy Cisewski
Tczew, dn. 19.07.2018 r.

Ogłoszenie


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2018/2019 na wynajem powierzchni użytkowej w budynku szkoły w celu zainstalowania automatu do napojów gorących, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

Zapłata za wynajem powierzchni pod automat w wysokości: 60 zł + VAT za
1 miesiąc.

Zapłata za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości: 70zł netto + VAT za 1 miesiąc.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.


Oferty należy składać w sekretariacie ZSE przy ulicy Gdańskiej 17 w terminie do dnia 27.08.2018 r. do godz. 8.00.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058 531-55-16 lub kom. 663208090.


Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy Cisewski


Ogłoszenie - przetarg...

Tczew, 07.11.2017.rOgłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na czas określony tj. od dnia 22.11.2017r. do dnia 30.06.2018r. na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do napojów gorących, w budynku szkoły w Tczewie, przy ul. Gdańskiej 17.


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17 ogłasza pierwszy przetarg ustny na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do napojów gorących w budynku szkoły , położonego w Tczewie, przy
ul. Gdańskiej 17.

L.P. Powierzchnia Uwaga
1. 1,00 x 1,00 m2
/wyposażony w instalację elektryczną 220 V i wodną /.


Automat przeznaczony jest wyłącznie na napoje gorące.

Cena wywoławcza- za wynajem powierzchni pod automat w wysokości:
61,50 zł brutto za 1 miesiąc.

Cena wywoławcza- za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości:
73,80 brutto za 1 miesiąc.


Cenę wywoławczą ustalono na podstawie wyceny czynszu z tytułu wynajmu.


Sposób zapłaty - przelewem na rachunek bankowy w terminie do 15 -go dnia
każdego miesiąca.

Kryterium wyboru:
1. Oferta z najwyższą stawką


Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 8:00 w Budynku Szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie – biblioteka szkolna (sala nr 3 parter).


Osoba stająca do przetargu w imieniu i na rzecz osoby nieobecnej a zainteresowanej wynajmem , powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo tej osoby lub odpis
z właściwego rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania. Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod Nr. tel. 058-531-55-16
lub kom. 663-20-80-90.Dyrektor Szkoły

mgr Jerzy Cisewski


zamówienia publiczne...

Tczew, dn. 12.10.2017 r.Ogłoszenie


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2017/2018 na wynajem powierzchni użytkowej w budynku szkoły w celu zainstalowania automatu do napojów gorących, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

Zapłata za wynajem powierzchni pod automat w wysokości: 50 zł + VAT za
1 miesiąc.

Zapłata za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości: 60zł netto + VAT za 1 miesiąc.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.


Oferty należy składać w sekretariacie ZSE przy ulicy Gdańskiej 17 w terminie do dnia 27.10.2017 r. do godz. 8.00.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058 531-55-16 lub kom. 663208090.Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych

mgr Jerzy Cisewski

Tczew, dn. 19.07.2017 r.


OGŁOSZENIE


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2017/2018 na wynajem sali gimnastycznej z przeznaczeniem na gry zespołowe i zajęcia sportowe, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
Powierzchnia użytkowa sali wynosi 298 m2
Opłata za wynajem sali wynosi:
 cena minimalna – 60 zł + VAT za 1 godzinę zegarową.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Oferty należy składać w sekretariacie /pok. nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie, w terminie do dnia 10.08.2017.r
Szatnie w cenie najmu.
Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058-531-55-16 lub kom. 663208090.

Dyrektor

Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. ks. Janusza St. Pasierba

mgr Jerzy Cisewski

Tczew, dn. 19.07.2017 r.

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2017/2018 na wynajem lokali użytkowych z wyłącznym przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia
22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
Opłata za wynajem sali wynosi:
 cena minimalna – 17 zł + VAT za 1 godzinę lekcyjną
( sala zwykła – 52,80 m2)

 cena minimalna – 30 zł + VAT za jedną godzinę lekcyjną
( sala o wyższym standardzie – 71 m2).

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
Oferty należy składać w sekretariacie /pok. nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie w terminie do dnia 10.08.2017.r
Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058-531-55-16 l lub


Dyrektor

Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. ks. Janusza St. Pasierba

mgr Jerzy Cisewski

1 2 34567
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.