zamówienia publiczne...

Tczew, dn. 11.10.2013
Ogłoszenie


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2013/2014 na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu sprzedającego świeże produkty, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08
z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia
2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,


Zapłata za wynajem powierzchni pod automat w wysokości: 40 zł + VAT za
1 miesiąc.

Zapłata za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości: 50zł netto + VAT za 1 miesiąc.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.


Oferty należy składać w sekretariacie ZSE przy ulicy Gdańskiej 17 w terminie do dnia 28.11.2013 r.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058 531-55-16 lub kom. 608431949.


Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy Cisewski
Tczew, dn. 11.10.2013Ogłoszenie


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2013/2014 na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do napojów gorących, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,


Zapłata za wynajem powierzchni pod automat w wysokości: 40 zł + VAT za
1 miesiąc.

Zapłata za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości: 50zł netto + VAT za 1 miesiąc.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.


Oferty należy składać w sekretariacie ZSE przy ulicy Gdańskiej 17 w terminie do dnia 28.11.2013 r.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058 531-55-16 lub kom. 608431949.Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy Cisewski

Ogłoszenie...

Tczew, dn. 05.08.2013r.OGŁOSZENIE


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2013/2014 na wynajem sali gimnastycznej z przeznaczeniem na gry zespołowe i zajęcia sportowe, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października
2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
Powierzchnia użytkowa sali wynosi 298 m2
Opłata za wynajem sali wynosi:
 cena minimalna – 60 zł + VAT za 1 godzinę zegarową.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Oferty należy składać w sekretariacie /pok. nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie, w terminie do dnia 27.08.2013.r
Szatnie w cenie najmu.
Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058-531-55-16 lub kom. 608431949.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych

mgr Jerzy Cisewski
Tczew, dn. 05.08.2013r.

OGŁOSZENIE


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2013/2014 na wynajem lokali użytkowych z wyłącznym przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października
2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,

Opłata za wynajem sali wynosi:
 cena minimalna – 17 zł + VAT za 1 godzinę lekcyjną
( sala zwykła – 52,80 m2)

 cena minimalna – 30 zł + VAT za jedną godzinę lekcyjną
( sala o wyższym standardzie – 71 m2).

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Oferty należy składać w sekretariacie /pok. nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie w terminie do dnia 27.08.2013.r
Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058-531-55-16 l lub kom. 608431949.
Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych

mgr Jerzy Cisewski


zamówienia publiczne...

Tczew, dn. 10.08.2012OGŁOSZENIEZespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2012/2013 na wynajem sali gimnastycznej z przeznaczeniem na gry zespołowe i zajęcia sportowe.

Powierzchnia użytkowa sali wynosi 298 m2

Opłata za wynajem sali wynosi:

 cena minimalna – 60 zł + VAT za 1 godzinę zegarową.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Oferty należy składać w sekretariacie /pok. nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie w terminie do dnia 28.08.2012.r

Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058-531-55-16 lub kom. 608431949.


Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy Cisewski


Tczew, dn. 10.08.2012
OGŁOSZENIEZespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2012/2013 na wynajem lokali użytkowych z wyłącznym przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne.
Opłata za wynajem sali wynosi:

 cena minimalna – 17 zł + VAT za 1 godzinę lekcyjną
( sala zwykła – 52,80 m2)

 cena minimalna – 30 zł + VAT za jedną godzinę lekcyjną
( sala o wyższym standardzie – 71 m2).

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Oferty należy składać w sekretariacie /pok. nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie w terminie do dnia 28.08.2012.r

Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058-531-55-16 l lub kom. 608431949.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy CisewskiTczew, dn. 10.08.2012


Ogłoszenie


Internat przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza
St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 17a Tczewie przyjmuje oferty na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do napojów zimnych.


Zapłata za wynajem powierzchni pod automat w wysokości: 40 zł + VAT za
1 miesiąc.

Zapłata za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości: 50zł netto + VAT za 1 miesiąc.


Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Oferty należy składać w sekretariacie ZSE przy ul. Gdańskiej w terminie do dnia 28.08.2012.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058 531-55-16 lub kom. 608431949.
Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy Cisewski
Tczew, dn. 10.08.2012


Ogłoszenie
Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusz St. Pasierba przy ulicy Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do napojów gorących.

Zapłata za wynajem powierzchni pod automat w wysokości: 40 zł + VAT za
1 miesiąc.

Zapłata za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości: 50zł netto + VAT za 1 miesiąc.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.


Oferty należy składać w sekretariacie ZSE przy ulicy Gdańskiej 17 w terminie do dnia 28.08.2012 r.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058 531-55-16 lub kom. 608431949.Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy Cisewski

Tczew, dn. 10.08.2012
Ogłoszenie
Internat przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusz St. Pasierba przy ulicy Gdańskiej 17a w Tczewie przyjmuje oferty na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do napojów gorących.

Zapłata za wynajem powierzchni pod automat w wysokości: 40 zł + VAT za
1 miesiąc.

Zapłata za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości: 50zł netto + VAT za 1 miesiąc.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.


Oferty należy składać w sekretariacie ZSE przy ulicy Gdańskiej 17 w terminie do dnia 28.08.2012 r.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058 531-55-16 lub kom. 608431949.Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy Cisewskimgr Jerzy Cisewski

Tczew, dn. 10.08.2012

Ogłoszenie
Internat przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusz St. Pasierba przy ulicy Gdańskiej 17a w Tczewie przyjmuje oferty na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do napojów gorących.

Zapłata za wynajem powierzchni pod automat w wysokości: 40 zł + VAT za
1 miesiąc.

Zapłata za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości: 50zł netto + VAT za 1 miesiąc.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.


Oferty należy składać w sekretariacie ZSE przy ulicy Gdańskiej 17 w terminie do dnia 28.08.2012 r.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058 531-55-16 lub kom. 608431949.Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy Cisewski

przetargi...


Tczew, 27.06.2012 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr 22/81/11 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia
5 maja 2011 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe Zespół Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba informuje o możliwości składania ofert na zakup używanych płytek chodnikowych o wymiarach 50 cm x 50 cm

L.P. Ilość płytek chodnikowych

Cena brutto za jedną szt.
Uwagi
1. 800 szt. cena: 5 zł.-
50 % zużycia

2. 694 szt. cena: 2,50 zł.-
75 % zużyciaUWAGA!
O kolejności osób/instytucji biorących udział w kupnie płytek chodnikowych decyduje data i godz. wpływu oferty do Zespołu.
Sposób zapłaty - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez kierownika gospodarczego, a odbiór płytek po udokumentowaniu wpłaty.

Oferty należy składać do dnia 13.07.2012r. do godz. 8.00
w sekretariacie /pok. Nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, ul. Gdańska 17

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.07.2012r. o godz.8.15 w pom. Nr 42 A ZSE.

Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod Nr. tel. 058-531-55-16 lub kom. 663208090.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy CisewskiTczew, 15.05.2012 r.


OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu z póź. zmn. przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba informuje
o możliwości składania ofert na wynajem 3 szt. garaży , położonych w Tczewie, przy ul. Gdańskiej 17 na czas określony tj. od 01.06.2012r. do 31.12.2013r.


Nr garażu -1.
Powierzchnia -
15,79 m2
Cena minimalna
netto ¹) - 6,10 zł/m2
/ brak instalacji elektrycznej./

Nr garażu - 2
Powierzchnia -
15,84 m2
Cena minimalna
netto ¹) - 6,10 zł/m2
/ brak instalacji elektrycznej./

Nr garażu - 4
Powierzchnia -
16,39 m2
Cena minimalna
netto ¹) - 6,10 zł/m2
/ brak instalacji elektrycznej./


UWAGA!

1) Do ceny netto należy doliczyć 23 % podatek VAT,

Garaże przeznaczone są wyłącznie na garażowanie samochodów.

Sposób zapłaty - przelewem na rachunek bankowy w terminie do 10 -go dnia każdego miesiąca.


Oferty należy składać do dnia 30.05.2012r. godz. 10.00 w sekretariacie /pok. Nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, ul. Gdańska 17

Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod Nr. tel. 058-531-55-16 lub kom. 663208090.
Dyrektor Szkoły
mgr Jerzy Cisewski
1234 5 6
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.