zamówienia publiczne...

Tczew, dn. 17.07.2014 r.Ogłoszenie


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2014/2015 na wynajem powierzchni użytkowej w budynku internatu w celu zainstalowania automatu do napojów gorących, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,


Zapłata za wynajem powierzchni pod automat w wysokości: 40 zł + VAT za
1 miesiąc.

Zapłata za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości: 50zł netto + VAT za 1 miesiąc.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.


Oferty należy składać w sekretariacie ZSE przy ulicy Gdańskiej 17 w terminie do dnia 07.08.2014 r.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058 531-55-16 lub kom. 663208090.Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych

mgr Jerzy Cisewski


Tczew, dn. 17.07.2014 r.Ogłoszenie


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2014/2015 na wynajem powierzchni użytkowej w budynku szkoły w celu zainstalowania automatu do napojów gorących, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,


Zapłata za wynajem powierzchni pod automat w wysokości: 40 zł + VAT za
1 miesiąc.

Zapłata za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości: 50zł netto + VAT za 1 miesiąc.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.


Oferty należy składać w sekretariacie ZSE przy ulicy Gdańskiej 17 w terminie do dnia 07.08.2014 r.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058 531-55-16 lub kom. 663208090.Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych

mgr Jerzy Cisewski

Tczew, dn. 17.07.2014 r.OGŁOSZENIE


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2014/2015 na wynajem sali gimnastycznej z przeznaczeniem na gry zespołowe i zajęcia sportowe, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października
2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
Powierzchnia użytkowa sali wynosi 298 m2
Opłata za wynajem sali wynosi:
 cena minimalna – 60 zł + VAT za 1 godzinę zegarową.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Oferty należy składać w sekretariacie /pok. nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie, w terminie do dnia 07.08.2014.r
Szatnie w cenie najmu.
Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058-531-55-16 lub kom. 663208090.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych

mgr Jerzy Cisewski

Tczew, dn. 17.07.2014 r.

OGŁOSZENIE


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2013/2014 na wynajem lokali użytkowych z wyłącznym przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października
2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,

Opłata za wynajem sali wynosi:
 cena minimalna – 17 zł + VAT za 1 godzinę lekcyjną
( sala zwykła – 52,80 m2)

 cena minimalna – 30 zł + VAT za jedną godzinę lekcyjną
( sala o wyższym standardzie – 71 m2).

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Oferty należy składać w sekretariacie /pok. nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie w terminie do dnia 07.08.2014.r
Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058-531-55-16 l lub kom. 663208090.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych

mgr Jerzy Cisewski


Tczew, dn. 17.07.2014r.
Ogłoszenie


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2014/2015 na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu sprzedającego świeże produkty, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08
z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia
2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,


Zapłata za wynajem powierzchni pod automat w wysokości: 40 zł + VAT za
1 miesiąc.

Zapłata za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości: 50zł netto + VAT za 1 miesiąc.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.


Oferty należy składać w sekretariacie ZSE przy ulicy Gdańskiej 17 w terminie do dnia 07.08.2014 r.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058 531-55-16 lub kom. 663208090.


Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych

mgr Jerzy Cisewski
zamówienia publiczne...

Tczew, 07.01.2014.rOgłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na czas określony tj. od dnia 22.01.2014r. do dnia 30.06.2014 na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu na świeże produkty m.in. bułki, w budynku szkoły w Tczewie, przy
ul. Gdańskiej 17.


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17 ogłasza drugi przetarg ustny na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu na świeże produkty m.in. bułki w budynku szkoły , położonego w Tczewie, przy
ul. Gdańskiej 17.

L.P. Powierzchnia Uwaga
1. 1,00 x 1,00 m2
/wyposażony w instalację elektryczną 220 V i wodną /.


Automat przeznaczony jest wyłącznie na napoje gorące.

Cena wywoławcza- za wynajem powierzchni pod automat w wysokości:
49,20 zł brutto za 1 miesiąc.

Cena wywoławcza- za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości:
61,50zł brutto za 1 miesiąc.


Cenę wywoławczą ustalono na podstawie wyceny czynszu z tytułu wynajmu .


Sposób zapłaty - przelewem na rachunek bankowy w terminie do 15 -go dnia każdego miesiąca.


Kryterium wyboru:
1. Oferta z najwyższą stawką .


Przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2014 r. o godz. 8:30 w Budynku Szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie (sala nr 36, parter).


Osoba stająca do przetargu w imieniu i na rzecz osoby nieobecnej a zainteresowanej wynajmem , powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo tej osoby lub odpis
z właściwego rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania. Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod Nr. tel. 058-531-55-16
lub kom. 608431949.Dyrektor Szkoły

mgr Jerzy Cisewski

zamówienia publiczne...

Tczew, 16.12.2013.rOgłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na czas określony tj. od dnia 07.01.2014r. do dnia 30.06.2014 na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do napojów gorących, w budynku szkoły w Tczewie, przy ul. Gdańskiej 17.


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17 ogłasza pierwszy przetarg ustny na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do napojów gorących w budynku szkoły , położonego w Tczewie, przy
ul. Gdańskiej 17.

L.P. Powierzchnia Uwaga
1. 1,00 x 1,00 m2
/wyposażony w instalację elektryczną 220 V i wodną /.


Automat przeznaczony jest wyłącznie na napoje gorące.

Cena wywoławcza- za wynajem powierzchni pod automat w wysokości:
49,20 zł brutto za 1 miesiąc.

Cena wywoławcza- za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości:
61,50zł brutto za 1 miesiąc.


Cenę wywoławczą ustalono na podstawie wyceny czynszu z tytułu wynajmu .


Sposób zapłaty - przelewem na rachunek bankowy w terminie do 15 -go dnia każdego miesiąca.

Kryterium wyboru:
1. Oferta z najwyższą stawką


Przetarg odbędzie się w dniu 3 stycznia 2014 r. o godz. 8:00 w Budynku Szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie (sala nr 36, parter).


Osoba stająca do przetargu w imieniu i na rzecz osoby nieobecnej a zainteresowanej wynajmem , powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo tej osoby lub odpis
z właściwego rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania. Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod Nr. tel. 058-531-55-16
lub kom. 608431949.Dyrektor Szkoły

mgr Jerzy Cisewski

Tczew, 16.12.2013.rOgłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na czas określony tj. od dnia 07.01.2014r. do dnia 30.06.2014 na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu na świeże produkty m.in. bułki, w budynku szkoły w Tczewie, przy
ul. Gdańskiej 17.


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17 ogłasza pierwszy przetarg ustny na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu na świeże produkty m.in. bułki w budynku szkoły , położonego w Tczewie, przy
ul. Gdańskiej 17.

L.P. Powierzchnia Uwaga
1. 1,00 x 1,00 m2
/wyposażony w instalację elektryczną 220 V i wodną /.


Automat przeznaczony jest wyłącznie na napoje gorące.

Cena wywoławcza- za wynajem powierzchni pod automat w wysokości:
49,20 zł brutto za 1 miesiąc.

Cena wywoławcza- za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości:
61,50zł brutto za 1 miesiąc.


Cenę wywoławczą ustalono na podstawie wyceny czynszu z tytułu wynajmu .


Sposób zapłaty - przelewem na rachunek bankowy w terminie do 15 -go dnia każdego miesiąca.

Kryterium wyboru:
1. Oferta z najwyższą stawką


Przetarg odbędzie się w dniu 3 stycznia 2014 r. o godz. 10:00 w Budynku Szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie (sala nr 36, parter).


Osoba stająca do przetargu w imieniu i na rzecz osoby nieobecnej a zainteresowanej wynajmem , powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo tej osoby lub odpis
z właściwego rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania. Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod Nr. tel. 058-531-55-16
lub kom. 608431949.Dyrektor Szkoły

mgr Jerzy Cisewski

Tczew, 16.12.2013r.
Znak sprawy : ZSE/1 /2013


INFORMACJA O WYBORZE OFERTYDOTYCZY : „ADAPTACJA BUDYNKU INTERNATU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
W TCZEWIE

Zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie kwotę. 153.015,00 zł.


Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17, działając
w oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póż.zmn.) informuje, ze w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na
Wykonanie „Adaptacji budynku internatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych” Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie

jako najkorzystniejszą w wyniku zastosowania w 100% kryterium ceny wybrano ofertę: Firma ,, Bolek i Lolek”
Budownictwo , remonty, Bogdan Janusz
ul. Górna 2
83-250 Skarszewy

z kwotą brutto przyjętą do realizacji w wysokości 142.705,55 PLN

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta po 22 grudnia 2013 roku.

Informacje na temat złożonych ofert w ww. przetargu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert, przedstawia poniższa tabela :


L.P. Nazwa firmy Oferta cena brutto


Liczba punktów

1. Oferta Nr 1

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe
„MARPOL”.
Maciej Wołkanowski
ul. Pomorska 22 E/18
80-333 Gdańsk


200.010,02 PLN

71,35 pkt


2. Oferta Nr 2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„NOVA” Sp. z o.o.
Nowa Wieś
ul. Leśna 13
83-200 Starogard Gdański


187.232,89PLN

76,22 pkt


3. Oferta Nr 3

Firma ,, Bolek i Lolek,,
Budownictwo , remonty, Bogdan Janusz
Ul. Górna 2
83-250 Skarszewy


142.705,55PLN

100,00 pkt


4. Oferta Nr 4

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe
„TAMUR” Tadeusz Szczubełek
ul. Owidzka 20
83-200 Starogard Gdański

206.338,69PLN
69,16 pkt
Dyrektor Szkoły

mgr Jerzy Cisewski

zamówienia publiczne...

Tczew, 02.12.2013.r


OGŁOSZENIE


Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu z póź. zmn. przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba informuje
o możliwości składania ofert na wynajem 13 szt. garaży , położonych w Tczewie, przy ul. Gdańskiej 17 na czas określony tj. od 01.01.2014r. do 31.12.2016r.

L.P. Nr garażu Powierzchnia
Cena garażu brutto Uwagi
1. 1- 15,66 m2 -134,83 zł.- / brak instalacji elektrycznej.
2. 2 -15,80 m2 - 136,04 zł.-/brak instalacji elektrycznej /.
3. 3 - 15,95 m2 -137,33 zł.-/brak instalacji elektrycznej /.
4. 4 - 16,30 m2 - 140,34 zł.-/brak instalacji elektrycznej/.
5. 5- 16,09 m2- 138,53 zł.-/brak instalacji elektrycznej/.
6 6 -21,72 m2 -187,00 zł.-/brak instalacji elektrycznej/.
7. 9 - 29,83m2 -293,53 zł.-/wyposażony w instalację elektryczną 220 V./
8. 10 -18,44 m2- 181 zł.-/wyposażony w instalację elektryczną 220 V./
9. 11- 16,21 m2 - 139,57 zł.-/ brak instalacji elektrycznej./
10. 12- 16,48 m2 -141,89 zł.-/ brak instalacji elektrycznej./
11. 13 -16,27 m2-140,08 zł.-/ brak instalacji elektrycznej./
12. 14 -16,38 m2-141,03 zł.-/ brak instalacji elektrycznej./
13. 15 -16,32 m2-140,52 zł.-/ brak instalacji elektrycznej./
Cenę garaży ustalono na podstawie wyceny czynszu z tytułu wynajmu garaży za 2012r. z inflacją.

Garaże przeznaczone są wyłącznie na garażowanie samochodów.


Sposób zapłaty – przelewem na rachunek bankowy w terminie do 10 -go dnia każdego miesiąca.


Oferty należy składać do dnia 17.12.2013r. do godz. 9.00 w sekretariacie /pok. Nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie,
ul. Gdańska 17.

Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod Nr. tel. 058-531-55-16 lub kom. 663208090.

Dyrektor Szkoły
mgr Jerzy Cisewski

1234 5 67
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.