zamówienia publiczne...

Tczew, dn. 16.07.2015r.OGŁOSZENIE


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2015/2016 na wynajem sali gimnastycznej z przeznaczeniem na gry zespołowe i zajęcia sportowe, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października
2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
Powierzchnia użytkowa sali wynosi 298 m2
Opłata za wynajem sali wynosi:
 cena minimalna – 60 zł + VAT za 1 godzinę zegarową.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Oferty należy składać w sekretariacie /pok. nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie, w terminie do dnia 24.08.2015.r
Szatnie w cenie najmu.
Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058-531-55-16 lub kom. 663208090.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych

mgr Jerzy Cisewski
Tczew, dn. 16.07.2015r.

OGŁOSZENIE


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2013/2014 na wynajem lokali użytkowych z wyłącznym przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października
2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,

Opłata za wynajem sali wynosi:
 cena minimalna – 17 zł + VAT za 1 godzinę lekcyjną
( sala zwykła – 52,80 m2)

 cena minimalna – 30 zł + VAT za jedną godzinę lekcyjną
( sala o wyższym standardzie – 71 m2).

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Oferty należy składać w sekretariacie /pok. nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie w terminie do dnia 25.08.2015.r
Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058-531-55-16 l lub kom. 663208090.
Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych

mgr Jerzy Cisewski
Tczew, dn. 16.07.2015 r.


OGŁOSZENIEZespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2015/2016 na wynajem powierzchni użytkowej w budynku szkoły w celu zainstalowania automatu do napojów gorących, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,


Zapłata za wynajem powierzchni pod automat w wysokości: 40 zł + VAT za
1 miesiąc.

Zapłata za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości: 50zł netto + VAT za 1 miesiąc.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Oferty należy składać w sekretariacie ZSE przy ulicy Gdańskiej 17 w terminie do dnia 25.08.2015 r.

Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058 531-55-16 lub kom. 663208090.Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych

mgr Jerzy Cisewskizamówienia publiczne...


zamówienia publiczne...


Tczew, 15.12.2014 .r


OGŁOSZENIE


Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu z póź. zmn. przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba informuje
o możliwości składania ofert na wynajem 2 szt. garaży , położonych w Tczewie, przy ul. Gdańskiej 17 na czas określony tj. od 01.01.2015r. do 31.12.2017r.


L.P.
Nr garażu
Powierzchnia
Cena garażu
brutto
Uwagi
1.
1

15,66 m2

136,24 zł.-
/ brak instalacji elektrycznej./
2.
12
16,48 m2
143,38 zł.-
/ brak instalacji elektrycznej./

Cenę garaży ustalono na podstawie wyceny czynszu z tytułu wynajmu garaży za 2013r. z inflacją.

Garaże przeznaczone są wyłącznie na garażowanie samochodów.Sposób zapłaty – przelewem na rachunek bankowy w terminie do 10 -go dnia każdego miesiąca.


Oferty należy składać do dnia 30.12.2014r. do godz. 9.00 w sekretariacie /pok.
Nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie,
ul. Gdańska 17.

Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod Nr. tel. 058-531-55-16 lub kom. 663208090.Dyrektor Szkoły

mgr Jerzy Cisewski

zamówienia publiczne...

Tczew, 15.12.2014 .r


OGŁOSZENIE


Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu z póź. zmn. przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba informuje
o możliwości składania ofert na wynajem 2 szt. garaży , położonych w Tczewie, przy ul. Gdańskiej 17 na czas określony tj. od 01.01.2015r. do 31.12.2017r.


L.P.
Nr garażu
Powierzchnia
Cena garażu
brutto
Uwagi
1.
1

15,66 m2

136,24 zł.-
/ brak instalacji elektrycznej./
2.
12
16,48 m2
143,38 zł.-
/ brak instalacji elektrycznej./

Cenę garaży ustalono na podstawie wyceny czynszu z tytułu wynajmu garaży za 2013r. z inflacją.

Garaże przeznaczone są wyłącznie na garażowanie samochodów.Sposób zapłaty – przelewem na rachunek bankowy w terminie do 10 -go dnia każdego miesiąca.


Oferty należy składać do dnia 30.12.2014r. do godz. 9.00 w sekretariacie /pok.
Nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie,
ul. Gdańska 17.

Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod Nr. tel. 058-531-55-16 lub kom. 663208090.Dyrektor Szkoły

mgr Jerzy Cisewski

123 4 567
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.