UWAGA! EGZAMIN MATURALNY W „STAREJ” FORMULE...

W roku szkolnym 2019/2020 egzamin maturalny w „starej” formule zostanie przeprowadzony po raz ostatni dla absolwentów technikum oraz technikum uzupełniającego dla dorosłych.
Absolwenci ww. typów, którzy w 2020 r. nie zdadzą egzaminu maturalnego w „starej” formule, będą zobowiązani w 2021 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym zakresie.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI
Absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015 ( po raz ostatni w 2020 r.) składa deklarację zał. 1d do dyrektora szkoły macierzystej do dnia 7 lutego 2020 r.
Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zdający przedkłada do 7 lutego 2020 r. wraz z deklaracją maturalną.

Absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015 i zamierza ubiegać się o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE ( po raz ostatni w 2020 r.) składa deklarację zał. 1d+2 do dyrektora szkoły macierzystej do dnia 31 grudnia 2019 r.
Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zdający przedkłada do 31 grudnia 2019 r. wraz z deklaracją maturalną.

Deklaracje i wymagane załączniki można pobrać na stronie internetowej OKE w Gdańsku. www.oke.gda.pl oraz w sekretariacie szkoły.

Opłata za egzamin maturalny
I. Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

1. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok)
2. w latach ubiegłych (2005–2019) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.

II. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

III. Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

IV. Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.

V. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2020 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2020 r.

Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń 2020...

Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń 2020

CZĘŚĆ PISEMNA
10 stycznia 2020 piątek
Kwalifikacja A.35 i T.06 godz. 10.00 sala 100 internat ZSE
Kwalifikacja A.36 godz. 12.00 sala 100 internat ZSE

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
9 STYCZNIA 2020 czwartek
Kwalifikacja TG.12 godz. 9.00 sala 100 internat ZSE
Kwalifikacja T.15 godz. 13.00 sala 100 internat ZSE
14 STYCZNIA 2020 wtorek
Kwalifikacja A.27 godz. 9.00 sala 101
Kwalifikacja T.06 godz. 12.00 sala 34
17 STYCZNIA 2020 piątek
Kwalifikacja A.26 godz. 8.00 sala 101
Kwalifikacja A.36 godz. 9.00 sala 201

Zdającym przypominamy o obowiązku odbioru indywidualnych harmonogramów zdawania egzaminu. Harmonogramy można odbierać w sekretariacie szkoły.
Na egzamin należy się stawić z harmonogramem oraz dowodem osobistym.

Sukces...Dnia 29 listopada, uczennica klasy IVg Eunika Sierant otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 😘

James Clyde Skinner 25.11.1936-14.11.2019 ...


Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego drogiego przyjaciela Jamesa Skinnera. James Skinner od 2006 roku przyjeżdżał do naszej szkoły, aby pracować jako wolontariusz podczas letnich obozów językowych.

Jego poświęcenie i pasja z jaką uczył baseballa młodzież z całej Polski będzie na zawsze dla Nas inspiracją do ciężkiej pracy i kontynuowania jego dzieła. Wspominać będziemy Jima jako osobę pogodną i zawsze uśmiechniętą. Człowieka o wielkim sercu, który w Tczewie znalazł swój drugi dom.

Przesyłamy szczere wyrazy współczucia rodzinie.


123456789 10 1112131415161718
1920212223242526272829303132333435
3637383940414243444546474849505152
5354555657585960616263646566676869
7071727374757677787980818283848586
87888990919293949596979899100101102103
104105106107108109110111112113114115116117118119120
121122123124125126127128129130131132133134135136137
138139140141142143144145146147148149150151152153154
155156157158159160161162163164165166167168169170171
172173174175176
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.