SPOTKANIE Z RODZICAMI...

Dyrekcja Zespołu Szkól Ekonomicznych informuje, że dnia 09.01.2020 r. (czwartek) o godz. 16.30 odbędą się spotkania z rodzicami. Informacja dotycząca przydziału sal wywieszona będzie na drzwiach wejściowych szkoły oraz tablicach ogłoszeń.
Serdecznie zapraszamy.
Wszystkiego najlepszego.....


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy
zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego.
Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy.
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia
w życiu osobistym i zawodowym.

Pracodawca i Uczeń na Pomorskim Rynku Pracy...

W dniu 27 listopada 2019 r. już po raz szósty zorganizowana została w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie konferencja „Pracodawca i Uczeń na Pomorskim Rynku Pracy”,
Od pięciu lat spotykają się pracodawcy, uczniowie, samorządowcy w celu wymiany doświadczeń i zaktualizowania danych dotyczących powiatowego rynku pracy.

W tym roku patronat generalny objął sam Starosta Tczewski, Pan Mirosław Augustyn.
Wśród zaproszonych gości obecni byli radni powiatowi, dyrektorzy szkół podstawowych i doradcy zawodowi z tych szkół, pracodawcy, przedstawiciele organizacji współpracujących, między innymi „Pracodawcy Pomorza” i Stowarzyszenie Księgowych Polskich z Gdańska. Oczywiście nie zabrakło gospodarzy, czyli nauczycieli i uczniów „Ekonomika”. Gości przywitał Pan dyrektor Jerzy Cisewski.

Na wstępie Pan Przemysław Karczyński z Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawił ostatnio powstały barometr zawodów, który pokazał zawody deficytowe na rynku tczewskim (np. sprzedawca-handlowiec), a które w tzw. równowadze (np. technik ekonomista).
Kierownik szkolenia praktycznego Halina Grobelna wraz z uczennicą Pauliną Nagórską przedstawiły w skrócie, co się dzieje na bieżąco w ZSE.
Następnie koordynatorki projektów unijnych podsumowały działania projektowe i ich rezultaty:
1. Erasmus+ akcja KA2 pt. „Cooper’actif: Habiter ensemble autrement demain – Mieszkanie jutra” – Pani Viktoriia Lavrynenko, z uczennicami;
2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) VET, tytuł projektu: „Irlandzka praktyka uczniów Ekonomika” – Pani Jolanta Furmanik, z uczestnikami.
Na koniec Pani Anna Waśko ze Stowarzyszenia Księgowych Polskich przedstawiła zalety wynikające z potencjalnej współpracy między Stowarzyszeniem a szkołą, a Adam Plutowski z Consulting Adam Plutowski, przedstawił zagrożenia ze strony mediów społecznościowych i sposoby ich wykorzystania dla swojego dobra, jako przyszłego pracownika.
W trakcie konferencji uczniowie, uczestnicy projektu PO WER Irlandzka praktyka uczniów Ekonomika, częstowali gości przygotowanymi przez nich według irlandzkich przepisów tradycyjnymi potrawami: zupą rybną (chowder) i gulaszem wołowym oraz ciastem marchewkowym i brownie.Konferencję poprzedziły działania związane z tygodniem przedsiębiorczości:
18.11. PONIEDZIAŁEK– „NewbiZ stacja Tczew” - „Praca, Edukacja, Przedsiębiorczość”
spotkanie uczniów klas czwartych w kinie Helios
9.30 – 13.45

20.11. ŚRODA „Własny biznes? Jasna sprawa” – warsztaty młodzieży
z doradcami edukacyjno-zawodowymi z PUP w Tczewie

21.11. CZWArrayEK „Własny biznes? Jasna sprawa” – warsztaty młodzieży
z doradcami edukacyjno-zawodowymi z PUP w Tczewie


UWAGA! EGZAMIN MATURALNY W „NOWEJ” FORMULE...

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI
Absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2015/2016 – 2018/2019 składa deklarację zał. 1a do dyrektora szkoły macierzystej
do dnia 7 lutego 2020 r.

Absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2015/2016 – 2018/2019 i zamierza ubiegać się o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE składa deklarację zał. 1a+2 do dyrektora szkoły macierzystej do dnia 31 grudnia 2019 r.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zdający przedkłada do 7 lutego 2020 r. wraz z deklaracją maturalną.

Opłata za egzamin maturalny
I. Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

1. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok)
2. w latach ubiegłych (2005–2019) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.

II. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

III. Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

IV. Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.

V. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2020 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2020 r.

12345678 9 101112131415161718
1920212223242526272829303132333435
3637383940414243444546474849505152
5354555657585960616263646566676869
7071727374757677787980818283848586
87888990919293949596979899100101102103
104105106107108109110111112113114115116117118119120
121122123124125126127128129130131132133134135136137
138139140141142143144145146147148149150151152153154
155156157158159160161162163164165166167168169170171
172173174175176
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.