Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców
w roku szkolnym 2016/2017


Piotr Łańko - przewodniczący
Elżbieta Wawrzynowska - wiceprzewodnicząca
Monika Grabowicz - wiceprzewodnicząca
Monika Strzelecka - skarbnik
Beata Kuśnierz - sekretarz
Katarzyna Dubiela - członek
Adam Szczypior - członek


Członkowie Komisji Rewizyjnej

Alicja Piątkowska
Maria Stawikowska
Mariusz LadoruckiRada rodziców 2015/2016

Konto Rady Rodziców
Bank Zachodni WBK S.A.
10 1500 1171 1211 7005 5462 0000
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.