Zajęcia pedagogiczno teatralne...

TWOJA DECYZJA. TWOJA PRZYSZŁOŚĆ - WSPOMAGANIE PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE POWIATU TCZEWSKIEGO

Zajęcia tez przeznaczone są dla uczniów klas I i II. Głownym kordynatorem jest pani Adriana Gajewska (podagog szkolny)

Poniżej najduje sie harmonogram zajęć.


Zajęcia dodatkowe dla zawodowców...

„Fachowców! Chcemy, możemy, będziemy ich mieć – zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z Powiatu Tczewskiego”

Od marca 2009 r. do marca 2010 r. w naszej szkole odbywać się będą warsztaty z przygotowania zawodowego dla wszystkich klas trzecich (10 grup) oraz 4 kółka zainteresowań.

Są to zajęcia dodatkowe dla młodzieży chętnej. Obejmą one 145 osób.

Harmonogramy zajęć

{2b12718102581909a880cfcdb7f2d37b}
{a910b322b2155942325bbff2bc273402}

Droga ku przyszłości...

Droga ku przyszłości - dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Projekt ten realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy współ udziale ZSE.

Dla kogo?
Projekt kierowany jest do uczniów klas pierwszych (rok szkolny 2008/2009)szkół ponadgimnazjalnych (licea i technika) z terenu 3 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurksiego.

Cel projektu
Poprawa powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu ww. województw.

Zadanie projektu
Przełamanie barier i pomoc uczniom szkół ponadgimnazjalnych w rozwoju kompetencji kluczowych, które pozytywnie wpłyną na zdolność do przyszłego zatrudnienia.

Co oferujemy?
Bezpłatny udział uczniów w zajęciach dodatkowych z zakresu:
- języka angielskiego
- przedsiębiorczości
- zajęć informatycznych
- umiejętności psychospołecznych
Udział w projekcie jest szansą dla uczniów na zdobycie dodatkowej wiedzy, a także certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego oraz umiejętności informatycznych.
Poza dodatkowymi zajęciami uczniom oferujemy 3 tygodniowe obozy letnie oraz sympozja naukowe organizowane we współpracy z uczelniami wyższymi.

Wiecej informacji w ulotce zamieszczonej poniżej.
Komputer jako droga zwiększająca szansę na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych...

W naszej szkole rozpoczynają sie kursy informatyczne w zakresie
Adobe Flash i tworzenie stron internetowych
CorelDRAW i Adobe Photoshop
Dla uczestników kursów poniżej umieszczam harmonogram zajęć.
{3bdcc86c1afeadeeddd8e6e35361a295}

Termin szkolenia - 15.02 - 31.05.2009r.

Uczestnicy uczniowie szkół zawodowych

Cel

  • zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez zajęcia dodatkowe,
  • zdobycie przez uczniów nowych umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych, co po ukończeniu szkoły może stać się uzupełnieniem do ich zawodu,
  • wyzwolenie aktywności i zaznajomienie z zagadnieniami przedsiębiorczości zawodowej


Założenia programowe:

  • zakładamy 3 grupy po 10 osób w każdej,
  • jedna grupa ma zajęcia 2 razy w tygodniu,
  • zakres godzinowy szkolenia: 60 godz.(w tym 40 godz. w szkole, 20 godz. w ITM).
  • Rozkład tematyki zajęć: 3 godz.- aktywizacja uczniów, 3 godz.-z zakresu przedsiębiorczości, 54 godz. z zakresu wykorzystania programów komputerowych w pracy zawodowej

12 3 4
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.