Książki o ks. Pasierbie...

Pomorskie drogi ks. Janusza Pasierba. (red. Bogdan Wiśniewski)
Pelplin 1994, 1998

Wstępujący na wzgórze. (red. Maria Wilczek)
Pelplin 1995, 1996, 2000

Ksiądz Janusz St. Pasierb - kapłan, poeta, człowiek nauki.
Pelplin 1995

Poeta czasu otwartego. (A. Pethe)
Katowice 2002

Ks. Prof. Janusz St. Pasierb w Żabnie.
Żabno 2002

Janusz St. Pasierb - poeta (red. B. Kuczera-Chachulska i in.) Warszawa 2003

Modlitwa, słowo i sztuka w poezji ks. Janusz St. Pasierba (M. Borkowska)
Lublin 2003

Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb-kapłan, poeta humanista. Pelplin 2004

Na skrzyżowaniu dróg. O poezji Janusza St. Pasierba (T. Tomasik)
Pelplin 2004

Pasja według Pasierba (E. Sykuła)
Lublin 2004

Poetyckie spotkania z księdzem Januszem St. Pasierbem (B. Wiśniewski)
Pelplin 2005

Rana, która przyzywa Boga (W. Kudyba)
Lublin 2006

Szkice o twórczości Janusza St. Pasierba (red. R. Cieślak, P. Urbański)
Szczecin 2006
1 2 
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.