Poezja...

Kategoria przestrzeni.Warszawa 1978; Pelplin 2007
Rzeczy ostatnie i inne wiersze.Londyn 1980; Pelplin 2001
Zdejmowanie pieczęci.Warszawa 1982; Pelplin 2006
Wiersze religijne.Poznań 1983
Czarna skrzynka.Warszawa 1985; Pelplin 2006
Koziorożec.Warszawa 1988; Pelplin 2007
Wiersze wybrane.Warszawa 1988
Wnętrze dłoni.Łódź 1988
Doświadczanie ziemi.Kraków 1989
Morze, obłok i kamień.Kraków 1992; Pelplin 2001
Ten i tamten brzeg.Warszawa 1993; Pelplin 2001
Puste Łąki.Warszawa 1994; Pelplin 2001
Butelka lejdejska.Warszawa 1995; Pelplin 2003
Po walce z aniołem.Warszawa 1996
Poezje wybrane.Warszawa 1998
Wierzę.Pelplin 1998
Liturgia serca.Warszawa 2002
Haiku żarnowieckie.Pelplin 2003

Eseistyka...

Czas otwarty.Poznań 1972, 1974; Pelplin 1992
Miasto na górze.Kraków 1973; Pelplin 2000
Szkice o kulturze.Pelplin 1982
Światło i sól.Paryż 1982
Pionowy wymiar kultury.Kraków 1983
Gałęzie i liście.Poznań 1985; Pelplin 1993; 2002
Skrzyżowanie dróg.Poznań 1989; Pelplin 1994; 2002
Obrót rzeczy.Poznań 1993; Pelplin 2002
Katedra Symbol Europy.Pelplin 2003; 2004

Sztuka...

Ochrona zabytków sztuki kościelnej.
Warszawa 1968, 1995; 2001 Poznań 1971

Człowiek i jego świat w sztuce religijnej renesansu.
Warszawa 1969; Pelplin 1999

Malarz gdański Herman Han.
Warszawa 1974

Pelplin. (współautor J. Ciemnołoński)
Wrocław 1978

Skarby Jasnej Góry.
Warszawa 1981, 1985, 1987 1989, 1991, 1997

Katedra w Pelplinie.
Pelplin 1982, 2005

Pelplin i jego zabytki.
Warszawa, Pelplin 1993

Polonica artystyczne w zbiorach watykańskich
(współautor M. Janocha)

Warszawa 1999, 2002
Inne...

O Albercie Schweitzerze - człowieku i myślicielu
Pelplin 1950

Od kaznodziejstwa do homilii.
Pelplin 1984

W perspektywie kultury.
Wrocław 1994

Zgubiona drachma. Dialogi z pisarzami.
Warszawa 2006
 1 2
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.