bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Najważniejsze akty prawne dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198) • USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926) • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz.U.07.10.68)


Opublikował: Ewa Czochór
Publikacja dnia: 27.09.2013
Podpisał: Ewa ćzochór
Dokument z dnia: 26.08.2013
Dokument oglądany razy: 2 450