Janusz Stanisław Pasierb...

Janusz Stanisław Pasierb (geb. 7 Jan. 1929 in Lubawa (Löbau), gest. 15 Dez. 1992 in Warszawa Warschau), polnischer und katholischer Priest, Schriftsteller und Essayist, Historiker und ein Kenner für Kunst und Kultur.

Er wurde am 7. Januar 1929 in Lubawa (Culmer Land) in einer Lehrer-Familie. Die Kindheit verbrachte in Tczew (Dirschau), und zur Zeit der Nazi-Okkupation in Polen in Żabno bei Tarnów. Nach der Abschluß der Curie-Skłodowska Lyzee in Tczew im Jahre 1947 beginnt ein Studium an einem Pristerseminar in Pelplin, der er im Jahre 1952 beendete. Nach der Priesterweihe arbeitete er als ein Vikar in Gruudziądz (Graudenz), Reda (Rheda). Pasierb setzte der Lehre an der katholischen Theologieakademie in Warszawa und Jagiellonen-Uniwersität, Warschauer Uni, am päpstliche Christarchäologie Institut in Rom, der Kanton-Uni in Freiburg (Schweiz) – Kirchenkunst, Polonistik, Archäologie, Kulturgeschichte, Patrologie. Im Jahre 1957 bekam er Dissertation von der Theologie, im Jahre 1962 Dissertation von der Archäologie, im Jahre 1962 Habilitation im historischen Fachbereich an der Warschauer Uni. Pasierb bekom den Titel außenordentlicher Proffessor im Jahre 1972 und 10 Jahre später den Titel ordentlicher Proffessor. Er war an der Theolohie-Akademie in Warszawa als Poffessor und Hochschullehrer an vielen polnischen und ausländischen Uniwersitäten tätig. Und ein Mitglieder verschiedener wissenschaftliche Institutionen und Organisationen.

Er debütierte als ein Schriftsteller im Jahre 1972 in der Redaktion „Tygodnik Powszechny”. Unter vielen Publikationen veröffentlichte er 7 Essays und 13 Poesie-Bände. Im Jahre 1982 wurde das Würde als Ehreprälat Seine Heiligkeit Johann Paul der Zweite ausgezeichnet und bekam er im Jahre 1990 Orden vom polnischen Kreuz und im Jahre 1991 die Ehrenbürgerschaft von der Stadt Tczew.

Janusy Stanisław Pasier wurde in Warszawa am 15 Dez. 1993 gestorben und in Pelplin beigesetzt.
Im Jahre 1998 entstand die Stuftung unter seinem Name, die die Leistungen der Jugen-Schriftsteller und Dichter förderte. Er ist der Ehre-Patron Skłodowska-Lyzee in Tczew und die Strasse in Pelplin. Dort befindet sich jährlich das Pommersche Literarisches Festival. Sein Name tragen zwei Mittelschule: in Tczew (Zespół Szkół Eknomicznych-1998) und Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych in Żabno (2000). Seit dem Jahre 1996 Der Graudenzer Stadsrat verlieh den Preis-Pasierb für die Förderung christliche und humanistische Werte in der künstlerische und charitative Tätigkeit.

Von Leszek Muszczyński übersetzt

Życie...

Ks. Janusz Pasierb - jeden z najznakomitszych twórców współczesnej kultury polskiej o międzynarodowym rozgłosie, wybitny uczony, historyk i znawca sztuki, poeta, eseista, homiletyk i kaznodzieja, juror konkursów literackich i plastycznych, wykładowca uczelni krajowych i zagranicznych, członek wielu towarzystw naukowych i redakcji czasopism, laureat licznych odznaczeń i nagród państwowych.

Wyruszając w świat W dniu Pierwszej Komunii W pelplińskiej kanonii

Urodził się 7 stycznia 1929 roku w Lubawie (obecnie woj. warmińsko-mazurskie) w rodzinie nauczycielskiej. Dzieciństwo spędził w Tczewie, lata okupacji w Żabnie k. Tarnowa. Po ukończeniu tczewskiego Liceum Ogólnokształcącego w 1947 r., rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, które ukończył w 1952 r. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował jako wikariusz w Grudziądzu i Redzie. Naukę kontynuował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Papieskim Instytucie Archeologii Chrześcijańskiej w Rzymie oraz Uniwersytecie Kantonalnym we Fryburgu (sztuka kościelna, polonistyka, archeologia, historia kultury, patrologia).
Podczas jednego z powrotów do Rzymu Na najwyższych pokojach - w rozmowie z papieżem Janem Pawłem II

W 1957 r. uzyskał doktorat z teologii, w 1962 r. doktorat z archeologii, w 1964 r. habilitował się na Wydziale Historycznym UW, w 1972 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1982 r. - profesora zwyczajnego.

Podczas prymicji Wincentego Pytlika Udzielając sakramentu ślubu w kaplicy Dzieciątka Jezus w Warszawie Podczas konsekracji biskupiej ks. abp. Henryka Muszyńskiego

W 1963 r. został profesorem historii sztuki w WSD w Pelplinie, w 1965 r. - docentem naukowym i kierownikiem Katedry Historii Sztuki ATK oraz profesorem homiletyki w WSD w Pelplinie.

Po nominacji na docenta w ATK W rozmowie z klerykami w pelplińskiej kanonii Gratulacje dla o. Jana Golonki po egzaminie doktoranckim

Odbył liczne podróże po całej Europie, Bliskim Wschodzie, północnej Afryce, Ameryce Płn. i Płd.

W gronie naukowców hinduskich Podczas spotkania z Witoldem Gombrowiczem W rozmowie z bratem Roger z Taize

Należał do wielu stowarzyszeń naukowych w Polsce i za granicą. Był członkiem m. in.: Papieskiej Komisji Ochrony Dziedzictwa Artystycznego i Historycznego Kościoła, Europejskiego Centrum Kultury, Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki, Polskiej Akademii Nauk, Polskiego PEN - Clubu, Rady Kultury przy Prezydencie RP.
Na dworcu w Tczewie w czasie pobytu prof. Jana Miodka Ważne rozmowy w przerwie konferencji

Jako poeta debiutował w 1972 r. na łamach "Tygodnika Powszechnego". Opublikował kilkanaście zbiorów poezji. Jego wiersze tłumaczono na angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański i rosyjski.

Wykład na Zamku Królewskim w Warszawie Podczas inauguracji Fundacji "Pro arte sacrum" w Gdańsku Wykład w Częstochowie na sesji "Sacrum w literaturze"

W 1982 r. otrzymał godność Prałata Honorowego Jego Świątobliwości, w 1990 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, w 1991 r. tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tczewa. Zmarł w Warszawie 15 grudnia 1993 r., pochowany został na cmentarzu parafialnym w Pelplinie.

Chwila przerwy podczas kręcenia w Kanadzie filmu wg dramatu Karola Wojtyły "Przed sklepem jubilera" W kanadyjskim parku Po zdrowie - przed sanatorium w Bad Reichenhall

W 1994 r. imię ks. Pasierba nadano Liceum Ogólnokształcącemu w Pelplinie, w 1998 r. - Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Tczewie.

©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.