...

Tczew, 28.08.2019r


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17 ogłasza pierwszy przetarg ustny na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do napojów gorących i przekąsek w budynku szkoły , położonego w Tczewie, przy
ul. Gdańskiej 17 /wytyczne zgodnie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach/ z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

L.P. Powierzchnia Uwaga
1. 2,00 x 2,00 m2
/wyposażony w instalację elektryczną 220 V i wodną /.


Automaty przeznaczone są wyłącznie na napoje gorące i przekąski.

Cena wywoławcza- za wynajem powierzchni pod automaty w wysokości:
130,00 zł. + VAT za 1 miesiąc.

Cena wywoławcza- za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości:
100,00zł + VAT za 1 miesiąc.


Cenę wywoławczą ustalono na podstawie wyceny czynszu z tytułu wynajmu .

Sposób zapłaty - przelewem na rachunek bankowy w terminie do 15 -go dnia każdego miesiąca.

Kryterium wyboru:
1. Oferta z najwyższą stawkąPrzetarg odbędzie się w dniu 5 września 2019 r. o godz. 9:00 w Budynku Szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie (sala nr 3/biblioteka/ parter).


Osoba stająca do przetargu w imieniu i na rzecz osoby nieobecnej a zainteresowanej wynajmem , powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo tej osoby lub odpis
z właściwego rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania. Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod Nr. tel. 058-531-55-16
lub kom. 663208090.


Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierby
mgr Jerzy Cisewski
zamówienia publiczne...


Tczew, 22.11.2019.r


OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu z póź. zmn. przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba informuje
o możliwości składania ofert na wynajem 2 szt. garaży , położonych w Tczewie, przy ul. Gdańskiej 17 na czas określony tj. od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.


L.P. Nr garażu Powierzchnia Cena wywoławcza
netto ¹) Ilość garaży
1. 2 15,80 m2 8,13 zł/m2 / brak instalacji elektrycznej/
2. 12 16,48 m2 8,13 zł/m2 / brak instalacji elektrycznej /.
UWAGA!
1) Do ceny netto należy doliczyć 23 % podatku VAT

Cenę garaży ustalono na podstawie wyceny czynszu z tytułu wynajmu garaży za 2018r. z inflacją.
Garaże przeznaczone są wyłącznie na garażowanie samochodów.

Sposób zapłaty – przelewem na rachunek bankowy w terminie do 14 -go dnia każdego miesiąca.

Oferty należy składać do dnia 06.12.2019r. do godz. 9.00 w sekretariacie
/pok. Nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, ul. Gdańska 17.

Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod Nr. tel. 058-531-55-16 lub kom. 663208090.


Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. ks. Janusza St. Pasierba
mgr Jerzy CisewskiTczew, dn. 22.11.2019

OGŁOSZENIE
Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny, od 09.12.2019r. do 30 maja 2020r., o powierzchni 8,85 m2 wyposażonego w instalację elektryczną 220 V, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
Pomieszczenie posiada doprowadzoną wodę wraz z założoną umywalką i pojedynczą baterią oraz grzejnik c.o. Lokal usytuowany jest na II piętrze w budynku szkoły.
Cena: – 30 zł/m2 + VAT w skali miesiąca za wynajem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu.
Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
Pomieszczenie przeznaczone jest na sklepik uczniowski, /produkty spożywcze zgodnie
z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach/
Przed złożeniem oferty proszę o wizję w celu zapoznania się pomieszczeniem.
Oferty należy składać w terminie do dnia 06.12.2019, do godz. 8:00
w sekretariacie pok. nr 21 Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ulicy Gdańskiej 17
w Tczewie.
Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod Nr tel. kom. 663208090.


Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. ks. Janusza St. Pasierba
mgr Jerzy Cisewski

Tczew, dn. 12.07.2019 r.


Ogłoszenie

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2019/2020 na wynajem powierzchni użytkowej w budynku szkoły w celu zainstalowania automatu do napojów gorących i przekąsek /wytyczne zgodnie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach/ z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

Zapłata za wynajem powierzchni pod automaty w wysokości: 130 zł + VAT za
1 miesiąc.

Zapłata za media (wodę i energię elektryczną) w wysokości: 100zł netto + VAT za 1 miesiąc.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.


Oferty należy składać w sekretariacie ZSE przy ulicy Gdańskiej 17 w terminie do dnia 27.08.2019 r. do godz. 8.00.


Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058 531-55-16 lub kom. 6632

Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. ks. Janusza St. Pasierba
mgr Jerzy Cisewski

zamówienia publiczne...

Tczew, dn. 01.08.2019

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny, od 02.09.2019r. do 30 czerwca 2020r., o powierzchni 8,85 m2 wyposażonego w instalację elektryczną 220 V, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
Pomieszczenie posiada doprowadzoną wodę wraz z założoną umywalką i pojedynczą baterią oraz grzejnik c.o. Lokal usytuowany jest na II piętrze w budynku szkoły.

Cena: – 30 zł/m2 + VAT w skali miesiąca za wynajem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wg obowiązujących przepisów.
Opłata za energię elektryczną wg wskazań podlicznika.
Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
Pomieszczenie przeznaczone jest na sklepik uczniowski, /wytyczne zgodnie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach/

Przed złożeniem oferty proszę o wizję w celu zapoznania się pomieszczeniem.

Oferty należy składać w terminie do dnia 26.08.2019, do godz. 8:00
w sekretariacie pok. nr 21 Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ulicy Gdańskiej 17
w Tczewie.
Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod Nr tel. kom. 663208090.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
mgr Jerzy Cisewski

zamówienia publiczne...

Tczew, dn. 12.07.2019 r.


OGŁOSZENIE


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2019/2020 od poniedziałku do piątku do godz. 20.30. na wynajem sali gimnastycznej
z przeznaczeniem na gry zespołowe i zajęcia sportowe, zgodnie z Uchwalą
NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą
Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
Powierzchnia użytkowa sali wynosi 298 m2
Opłata za wynajem sali wynosi:
 cena minimalna – 70 zł + VAT za 1 godzinę zegarową.
Szatnie w cenie najmu.

Oferty należy składać w sekretariacie / nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie przy ul. Gdańskiej 17.

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058-531-55-16 lub kom. 663208090.
Dyrektor
Zespoł Szkół Ekonomicznych
Im. ks. Janusza St.Pasierba
mgr Jerzy CisewskiTczew, dn. 12.07.2019 r.

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy
ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na rok szkolny 2019/2020 na wynajem lokali użytkowych z wyłącznym przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne, od poniedziałku do piątku do godz. 20.30 zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą
Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania
z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
Opłata za wynajem sali wynosi:
 cena minimalna – 35 zł + VAT za 1 godzinę lekcyjną
( sala zwykła – 52,80 m2)

 cena minimalna – 50 zł + VAT za jedną godzinę lekcyjną
( sala o wyższym standardzie – 71 m2).

Należność będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Oferty należy składać w sekretariacie / nr 21/ Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie przy ul. Gdańskiej 17.

Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 058-531-55-16 l lub kom. 663208090. Dyrektor
Zespoł Szkół Ekonomicznych
Im. ks. Janusza St.Pasierba
mgr Jerzy Cisewski

 1 234567
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.