Szkoła i jej sławni absolwenci


TERESA ASTRAMOWICZ-LEYK Ur. w 1966 w Ornecie, absolwentka Liceum Ekonomicznego w 1985 (ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych). W 1991 ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie (nauki społeczne i specjalność historyczna). W 2000 uzyskała stopień doktora w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, w 2014 – dra hab. na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie pracownik Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (kierownik Pracowni Systemów i Doktryn Politycznych). Specjalizuje się w problematyce praw człowieka i polskiej myśli politycznej. Autorka publikacji: Wiktor Kulerski (1865-1935). Polityk – wydawca – dziennikarz (Toruń 2006), Międzynarodowe systemy ochrony praw
i wolności człowieka (Olsztyn 2009), Od idei pracy organicznej do społeczeństwa obywatelskiego. Przekaz międzypokoleniowy na przykładzie rodu Kulerskich (Olsztyn 2013), Mały słownik politologii (red.) (Toruń 2007).
ZOFIA BORCA, właśc. Zofia Poborca urodziła się 22 stycznia 1948 r.
W 1966 ukończyła Technikum Ekonomiczne o specjalności handel.
Przez kilka lat występowała jako solistka w szkolnym zespole Płomyki. Później była słuchaczką gdańskiego Studia Piosenki Polskiego Radia i Telewizji, prowadzonego przez pianistkę, pedagoga i kompozytorkę Renatę Gleinert (1938-2009). Współpracowała również z Gdańską Agencją Artystyczną B A R T, występując z grupą wokalno-instrumentalną Atlas. W 1970 zadebiutowała w koncercie „Premier” na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Od jesieni 1977 do stycznia 1979 koncertowała za Oceanem (Ludzie uwielbiali mnie śpiewając ze mną moje piosenki, niemalże nosili mnie na rękach). Koncertowała też w NRD i ZSRR. Występowała w radiu i telewizji. W 2004 zaprzestała koncertów.

Śpiewała w Zespole Estradowym Marynarki Wojennej "Flotylla". Telewizyjne Studio 13 przyniosło jej sukces piosenką Do złotej doliny (II nagroda i nagroda publiczności). W latach 70. występowała jako wokalistka w zespołach Respekt i Grupa Dominika. Wraz z koleżankami z zespołu Respekt: Elżbietą Linkowską i Krystyną Prońko śpiewała w chórkach u Czesława Niemena i brała udział w nagraniu jego płyty Niemen Enigmatic, tzw. Czerwony Album w 1971.
Kilkakrotnie wzięła udział w Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu: 1970 (koncert "Premiery"), 1974 (koncert "To śpiewa młodość") oraz 1976 (koncert "Tip-top, czyli zamiast dyskoteki"). W 1975 wystąpiła na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu (piosenka Gdybym była generałem).

Wybrane piosenki : A czas ucieka, A ja wierzyłam ci, Do złotej doliny, Gdybym była generałem, Głupiś Ty, Goryczy smak, Gram va banque, Tak naprawdę żyć , W życiu szkoda każdej chwili , Z miłością trzeba w zgodzie żyć, Złote wspomnienia, Zostań moim adiutantem.
KAZIMIERZ DENEK urodził się 12 listopada 1932 r. w Krzemieńcu na Wołyniu, zmarł 4 lutego 2016 r. w Poznaniu.
Jest absolwentem Państwowego Liceum Administracyjno-Handlowego w Tczewie z roku 1953. Studia odbył w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu uzyskując 27 czerwca 1957 r. tytuł magistra ekonomii.
Pracę w charakterze nauczyciela przedmiotów ekonomicznych rozpoczął 1 września 1957 r. w Technikum Ekonomicznym w Tczewie. Kontynuował ją w latach 1959-1966 w Technikum Handlowym, a następnie w Liceum Ekonomicznym im O. Langego w Poznaniu.
Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych nadano Kazimierzowi Denkowi 15 grudnia 1965 r. Pracę w Uniwersytecie im. A, Mickiewicza w Poznaniu rozpoczął 1 września 1966 r. W 1972 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Tytuły naukowe profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego nauk humanistycznych uzyskał odpowiednio w 1980 i 1989 r.
Bibliografia prac prof. K, Denka zgromadzona w ciągu 60 lat aktywności krajoznawczo-turystycznej oraz ponad 50-letniej pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej jest imponująca. Obejmuje ona ponad 1300 publikacji w dziesięciu językach obcych.
Za twórczą działalność naukową, dydaktyczno-wychowawczą i krajoznawczo-turystyczną prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek został odznaczony m.in. Honorowym Dyskiem WKKFiT w Poznaniu, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznakami PTSM, PTTK i ZNP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaczeniami wielu polskich uczelni. Od 1978 roku przewodniczy Radzie Programowej miesięcznika krajoznawczo-turystycznego Poznaj swój kraj. Jest honorowym członkiem PTTK i PTSM, a także Honorowym Obywatelem Miasta Tczewa. Posiada doktorat honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Instytutu Regionalnej Administracji i Ekonomiki w Kirowohradzie (Ukraina)
Dzieło Profesora Kazimierza Denka – to nieustanne budzenie innych do godnego i twórczego życia, a jego największym wyznacznikiem i darem jest mądrość umysłu i serca. We wszystkich działaniach Profesora jest bowiem wielki ładunek erudycji i uczucia, a wszystko , co z tego wynika, ukierunkowane jest na tworzenie nowych wartości. W różnych okolicznościach życia i w różnych sytuacjach granicznych Profesor był zawsze sobą, tego też uczył i uczy swoich uczniów i pracowników (- z przemówienia prof. zw. dr. hab. Tadeusza Koszczyca na uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 22 października 2003 r.)
TOMASZ HILDEBRANDT (ur. 1997 w Tczewie) – absolwent Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie 1998 (technik hotelarz), ukończył wydziały prawa Uniwersytetu Gdańskiego i University of Glasgow.
Pisarz, animator i menedżer kultury, producent wydarzeń kulturalnych od lat związany z gdańskimi instytucjami kultury. Pracował przy realizacji takich wydarzeń, jak koncerty Kylie Minogue i Ennio Morricone, widowiska pt. „Solidarność. Twój Anioł wolność ma na imię” (reż. Robert Willson), festiwale: Rock in Wrocław 2012 (zespół Queen), All About Freedom, Seven Festiwal Węgorzewo, Gdańsk Dźwiga Muzę, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA w Gdańsku.
Debiutował w 2010 r. Autor powieści sensacyjnych: Wyjechać, nie wrócić (Gdańsk 2010), Druga Polska (Gdańsk 2011), Dotyk (Warszawa 2017), Góry umarłych (Warszawa 2017), Wymiary mroku (Warszawa 2018).
ROMAN LANDOWSKI (1937-2007) Był absolwentem Technikum Handlowego w Tczewie z roku 1954. Ponad pól wieku żył i pracował w Tczewie. Był współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, Poradni Metodycznej Pracy Kulturalno-Oświatowej w Tczewie, Dyskusyjnego Klubu Filmowego Sugestia oraz Kociewskiego Kantoru Edytorskiego.
Założył i prowadził tczewski teatr poezji i publicystyki Scena Literacka Propozycje.
Wiele lat pracy zawodowej Roman Landowski poświęcił książce. W latach 1975-1985 pracował w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie jako bibliotekarz, a potem dyrektor placówki. Od 1986 r. był redaktorem naczelnym Kociewskiego Magazynu Regionalnego. Przez 11 lat kierował Kociewskim Kantorem Edytorskim – Sekcją Wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej będąc jednocześnie redaktorem Wydawnictwa Diecezjalnego Bernardinum w Pelplinie. W okresie tym w obu wydawnictwach zredagował ponad sto publikacji książkowych. Szczególnie cenną spuściznę pozostawił w literaturze.
Był autorem siedemnastu książek. Debiutował w 1981 roku powieścią pt. Ziemia czeka na dłoń. Wiele jego prac jest związanych z Tczewem i Kociewiem – od poezji poprzez baśnie, utwory eseistyczne, powieści obyczajowe, a skończywszy na bedekerze kociewskim. Współpracował również z kilkoma czasopismami, w których publikował swoje artykuły poświęcone tematyce regionalnej.
Roman Landowski był laureatem kilku konkursów literackich na powieść. Należał do Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy oraz Klubu Literackiego Poeticon
Od 1984 roku był członkiem Związku Literatów Polskich.
Za swoją działalność na rzecz miasta Tczewa R. Landowski został wyróżniony Medalem Pro Domo Trsoviensi oraz tytułem Honorowy Obywatel Tczewa.
W życiu prywatnym Roman Landowski był bardzo skromnym człowiekiem. Pogodą ducha i życzliwością zaskarbiał sobie serca ludzi, których napotykał na swojej drodze.
Chętnie pomagał młodym twórcom, wielokrotnie zasiadał jako juror w konkursach literackich. Trudno będzie Go zastąpić, jako znakomitego historyka, regionalistę i edytora.
…Nic niby tu nie zmienione.
a jednak pozamieniane.
(…)
I wieczorami lampa już nie świeci.
(…)
Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma…
Wisława Szymborska - Nic dwa razy

RYSZARD ROLBIECKI – ur. 20 stycznia 1966 w Pszczółkach, absolwent Liceum Ekonomicznego 1985 (ekonomika i organizacja transportu samochodowego). W 1990 r. ukończył Wydział Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. W 1996 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy z dziedziny transportu wodnego śródlądowego, w 2011 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Obecnie kierownik Katedry Polityki Transportowej na Wydziale Ekonomicznym UG. Autor publikacji: Przekształcenia w europejskim systemie transportowym a rozwój transportu wodnego śródlądowego w Polsce (Sopot 1995), Infrastruktura transportu jako czynnik kształtujący warunki rozwoju przedsiębiorstw w otoczeniu społeczno-gospodarczym (Gdańsk 2009), współautor (z Krystyną Wojewódzką-Król): Infrastruktura transportu (Gdańsk 2008), Polityka rozwoju transportu (Gdańsk 2013), Transport wodny śródlądowy (Gdańsk 2014).HENRYK ZALEWSKI urodził się 2 czerwca 1931 r. w Kiwercach na Wołyniu, zmarł 21 grudnia 2001 r. w Gdyni.
Był absolwentem Technikum Handlowego w Tczewie z roku 1952. W 1956 r. ukończył studia na Wydziale Morskim Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie uzyskując tytuł magistra ekonomii. W 1963 r. na tym samym Wydziale nadano mu stopień doktora nauk ekonomicznych. W 1990 r. otrzymał na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego stopień doktora habilitowanego. Prezydent RP w dniu 12 czerwca 1997 r. nadał Henrykowi Zalewskiemu tytuł naukowy profesora.

Profesor zw. dr hab. Henryk Zalewski był wieloletnim pracownikiem naukowym i nauczycielem akademickim Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Wyższej Szkoły Administracji Biznesu w Gdyni. Pełnił m.in. funkcje pierwszego kierownika Katedry Finansów Politechniki Gdańskiej oraz kierownika Katedry Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkole Administracji Biznesu w Gdyni. Dorobek naukowy Profesora obejmuje około 200 publikacji, głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw, zarządzania finansami i polityki finansowej w podmiotach gospodarczych. Wykształcił ponad pięciuset magistrów i magistrów inżynierów, Wypromował pięciu doktorów, przyczynił się do uzyskania przez dwie osoby stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Prof., H. Zalewski był laureatem licznych nagród naukowych oraz został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej a także Krzyżem Zesłańców Sybiru.

Hobby profesora Henryka Zalewskiego było fraszkopisarstwo. Jego dorobek literacki obejmuje około 500 fraszek zawartych w czterech tomikach pt. Fraszki i inne drobiazgi.
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.