Typy szkół

W Zespole Szkół Ekonomicznych można spotkać następujących przedstawicieli zawodów:TECHNIK EKONOMISTA

Kształcenie zawodowe realizowane jest w dwóch kwalifikacjach:
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Praktyka zawodowa trwa 4 tyg. w klasie III i 4 tyg. w klasie IV
Praktyka może odbywać się w sekretariacie, dziale kadr i płac, w dziale zaopatrzenia i zbytu, w magazynie, w urzędzie, w firmie produkcyjnej.

TECHNIK HOTELARSTWA

Kształcenie zawodowe realizowane jest w dwóch kwalifikacjach:
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Realizacja usług w recepcji

Praktyka zawodowa trwa 4 tyg. w klasie II i 4 tyg. w klasie III
Praktyka może odbywać się w hotelu, zakładzie gastronomicznym, pensjonacie, w SPA.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Kształcenie zawodowe realizowane jest w dwóch kwalifikacjach:
Przygotowanie i wydawanie dań
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Praktyka zawodowa trwa 4 tyg. w klasie II i 4 tyg. w klasie III
Praktyka może odbywać się w hotelu, zakładzie gastronomicznym, restauracji.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Kształcenie zawodowe realizowane jest w dwóch kwalifikacjach:
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Prowadzenie rachunkowości

Praktyka zawodowa trwa 4 tyg. w klasie III i 4 tyg. w klasie IV
Praktyka może odbywać się w dziale księgowości, kadr i płac, w biurze rachunkowym, w urzędzie, w firmie.

TECHNIK REKLAMY

Kształcenie zawodowe realizowane jest w dwóch kwalifikacjach:
Wykonywanie przekazu reklamowego
Zarządzanie kampanią reklamową

Praktyka zawodowa trwa 4 tyg. w klasie II i 4 tyg. w klasie III
Praktyka może odbywać się w agencji reklamy, wydawnictwie, drukarni, domu kultury, bibliotece, w dziale marketingu firmy.


Baza dydaktyczna

Nasza szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, przystosowaną do wykorzystania aktywnych form nauczania. Od maszynopisania po gastronomię i od matematyki po WF dobrze przygotowane sale lekcyjne umożliwiają rozwijanie zainteresowań uczniów. Stan posiadanego sprzętu zawdzięczamy długoletniej opiece nauczycieli oraz dyrekcji szkoły. Obecny stan sal szkolnych jest przede wszystkim wynikiem pomocy ze strony Rady Rodziców oraz przyjaciół i sponsorów szkoły.


Szkolne pracownie

przedmioty ogólnokształcące:

- język polski
- matematyka
- historia
- geografia
- WF
- religia

przedmioty zawodowe:

- technika biurowa
- informatyka
- ekonomika
- obsługa konsumenta
- gastronomia
- pracownia ekonomiczna
- pracownia handlowa

języki obce:

- język niemiecki
- język angielski
- język rosyjski

biblioteka

- czytelnia naukowa
- multimedialne centrum informacyjne
- wypożyczalnia
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.