Typy szkół

W Zespole Szkół Ekonomicznych można spotkać następujących przedstawicieli zawodów:

 • Technik ekonomista,
 • Technik hotelarstwa,
 • Technik handlowiec,
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • Technik organizacji reklamy.  Baza dydaktyczna

  Nasza szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, przystosowaną do wykorzystania aktywnych form nauczania. Od maszynopisania po gastronomię i od matematyki po WF dobrze przygotowane sale lekcyjne umożliwiają rozwijanie zainteresowań uczniów. Stan posiadanego sprzętu zawdzięczamy długoletniej opiece nauczycieli oraz dyrekcji szkoły. Obecny stan sal szkolnych jest przede wszystkim wynikiem pomocy ze strony Rady Rodziców oraz przyjaciół i sponsorów szkoły.

  Szkolne pracownie

  przedmioty ogólnokształcące:

  - język polski
  - matematyka
  - historia
  - geografia
  - WF
  - religia

  przedmioty zawodowe:

  - technika biurowa
  - informatyka
  - ekonomika
  - obsługa konsumenta
  - gastronomia
  - pracownia ekonomiczna
  - pracownia handlowa

  języki obce:

  - język niemiecki
  - język angielski
  - język rosyjski

  biblioteka

  - czytelnia naukowa
  - multimedialne centrum informacyjne
  - wypożyczalnia
 • ©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.