PODSUMOWANIE PROJEKTU POWER „Irlandzka praktyka uczniów ekonomika...W roku 2019 uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie po raz kolejny mieli okazję zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą, w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER): „Irlandzka praktyka uczniów Ekonomika”. Tym razem było to Galway, miasto w zachodniej Irlandii.

W projekcie wzięło udział 40 uczestników, osób kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Wszyscy odbyli praktyki w zakładach pracy odpowiadających ich specjalnościom.

Głównym celem projektu było umożliwienie uczniom zdobycia praktycznych umiejętności zawodowych oraz rozwój ich kompetencji językowych, dzięki pracy za granicą. Ponadto, uczestnictwo w projektach tego rodzaju ma za zadanie kształtować aktywną postawę wobec życia, ukazać konieczność uczenia się i zdobywania doświadczeń przez całe życie.

Przed wyjazdem do Galway, w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyły się zajęcia przygotowawcze, podczas których uczniowie i uczennice uczestniczyli w kursie języka angielskiego, warsztatach psychologiczno-pedagogicznych oraz poznawali historię i kulturę Irlandii.
Wyjazd na praktyki był również okazją do poznania nie tylko Galway, ale także innych atrakcyjnych turystycznie miejsc w Irlandii. W wolnym czasie uczniowie zwiedzili m.in. Park Narodowy Connemara oraz klify Moheru.

Dla naszych uczniów, zagraniczny staż był nie tylko okazją do rozwoju zawodowego i przełamania bariery językowej, ale również do poznania warunków pracy w innym państwie i zdobycia nowych kompetencji. Zgromadzone doświadczenia młodzi ludzie z pewnością będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Formalnym potwierdzeniem zdobytych umiejętności zawodowych jest certyfikat Europass Mobilność, który otrzymują wszyscy uczestnicy projektu. Jest to dokument uznawany przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej, w którym szczegółowo opisane zostały umiejętności nabyte podczas zagranicznej praktyki zawodowej.
Poniżej przedstawiamy film nakręcony w dniu VI Konferencji Pracodawca i Uczeń na Pomorskim Rynku Pracy, podczas której uczestnicy i uczestniczki projektu prezentowali nabyte umiejętności.Irlandzkie praktyki naszych uczniów...W tym tygodniu pp. Jolanta Furmanik i Agnieszka Czystaw, opiekunki towarzyszące grupie naszej uczniów podczas pobytu w Galway, odbyły wizyty monitorujące w firmach, gdzie obywają praktyki nasi uczniowie. Podczas spotkań z pracodawcami towarzyszyli im przedstawiciele firmy pośredniczącej, Your International Training.

Nasi uczestnicy kształcący się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik organizacji reklamy pracują w firmach odpowiadających ich specjalnościom. Gastronomowie doskonalą umiejętności zawodowe w restauracjach hotelowych w Galway, poznając tajniki irlandzkiej kuchni. Uczestniczki z technikum organizacji reklamy pracują w firmach, gdzie, m.in. mają okazję uczestniczyć w procesie wydawania czasopism, zapoznać się z działaniem urządzeń drukujących lub aktywnie brać udział w działaniach marketingowych i promocyjnych przedsiębiorstwa. Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, że wszyscy pracodawcy są bardzo zadowoleni z naszych uczniów i podkreślają ich pracowitość oraz wysokie umiejętności zawodowe.

Według opinii naszych uczniów, praktyki w Irlandii, oprócz umożliwienia pracy w międzynarodowym zespole i doskonalenia umiejętności zawodowych, pomogły im pokonać barierę mówienia w języku angielskim i zwiększyć pewność siebie.

Poniżej przedstawiamy naszych uczniów w ‘akcji’ Pozdrowienia z Galway!...W sobotę, 17 sierpnia 2019 roku, druga grupa uczestniczek i uczestników projektu PO WER Irlandzka praktyka uczniów Ekonomika wyleciała do Galway. Od 19 sierpnia, przez 3 tygodnie, w tym irlandzkim mieście praktyki odbywa grupa 20 uczennic i uczniów z klas 4g, 4h/g i 4r.
Jak zwykle, wyjazd do Irlandii był poprzedzony uczestnictwem w 35-godzinnym kursie przygotowawczym, którego celem było m.in. doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, poszerzenie słownictwa zawodowego, poznanie historii i kultury Irlandii oraz przygotowanie uczestników do radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Do tej pory nasi uczniowie, poza odbywaniem praktyki w firmach, mieli okazję zwiedzić najbardziej interesujące miejsca w Galway oraz uczestniczyć w sobotniej wycieczce do parku narodowego Connemara. Przed nimi wycieczka do klifów Moheru.

Zachęcamy do śledzenia szkolnego fanpejdża na Facebook’u, gdzie umieszczane są informacje na temat pobytu naszych uczniów w Galway.

 1 2345
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.