Projekt - „Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego”...Cel główny projektu: Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 10 szkołach podległych Powiatowi Tczewskiemu

Grupa docelowa: 1033 uczniów i 92 nauczycieli 7 zespołów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Tczewski (PT):
•I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskej - Curie w Tczewie,
•II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie,
•Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie – LO, LO dla Dorosłych,
•Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie – LO, LO dla Dorosłych,
•Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie – Technikum, LO dla Dorosłych
•Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza Pasierba w Tczewie – Technikum
•Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Swarożynie – LO

Zaplanowane działania:
- tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystania TIK w procesie nauczania,
- zajęcia wyrównawcze,
- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,
- zakup wyposażenia pracowni,
- szkolenia dla nauczycieli.

Koszty projektu ogółem: 3 109 944,80 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania: 2 954 447,56 zł

Okres realizacji: 01.08.2016 – 31.07.2018

Partnerzy: Certes Sp. z o.o. oraz DGA S.A.


ZałącznikiDEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMUALRZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU UCZNIA/UCZENNICY

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 2

Uchwała zarządu Powiatu Tczewskiego


Projekt 2007/2008...

W szkole w roku szkolnym 2007/2008 został zorganizowany pierwszy projekt Socrates Comenius.
Więcej informacji o tym projekcie znajdziecie na stronie tego przedsięwzięcia www.zse-hge.eu

©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.