Rekrutacja...W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych do klas pierwszych następujących typów zawodów:

Technikum: Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych, czyli zdobyciem tytułu:
  • technika ekonomisty,
  • technika hotelarstwa,
  • technika reklamy,
  • technika żywienia i usług gastronomicznych,
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.