Informacje dotyczące przeprowadzonego naboru w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie...

Ogółem do klas pierwszych zostało przyjętych 279 uczniów w tym:
• po szkole podstawowej 145
• po gimnazjum 134

Utworzonych zostało 9 oddziałów:
• po szkole podstawowej 5 oddziałów w zawodach:
technik ekonomista
technik hotelarstwa
technik reklamy
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik rachunkowości
• po gimnazjum 4 oddziały w zawodach:
technik ekonomista
technik hotelarstwa
technik reklamy
technik żywienia i usług gastronomicznych

Minimalny próg punktowy, który był wystarczający aby zostać przyjętym do szkoły to ok. 70 pkt.

Rekrutacja 2019/2020...

13 maja do 18 czerwca 2019 wypełniamy elektroniczny wniosek na poniższej stronie.

https://tczew.edu.com.pl/

Do 18 czerwca 2019 przynosimy do ZSE w Tczewie

wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie do szkoły.

Regulamin rekrutacji do ZSE (uczniowie po gimnazjum).

Regulamin rekrutacji do ZSE (uczniowie po szkole podstawowej).
Oferta rekrutacyjna na rok szkolny 2019/2022

Ulotka dotycząca rekrutacji na uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej


Kuratorium Oświaty terminy
Rekrutacja...W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych do klas pierwszych następujących typów zawodów:

Technikum: Nauka trwa 4 lata po gimnazjum lub 5 lat po szkole podstawowej i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych, czyli zdobyciem tytułu:
  • technika ekonomisty,
  • technika hotelarstwa,
  • technika reklamy,
  • technika żywienia i usług gastronomicznych,
  • technika rachunkowości


©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.