Informacje dotyczące przeprowadzonego naboru w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie...

Ogółem do klas pierwszych zostało przyjętych 279 uczniów w tym:
• po szkole podstawowej 145
• po gimnazjum 134

Utworzonych zostało 9 oddziałów:
• po szkole podstawowej 5 oddziałów w zawodach:
technik ekonomista
technik hotelarstwa
technik reklamy
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik rachunkowości
• po gimnazjum 4 oddziały w zawodach:
technik ekonomista
technik hotelarstwa
technik reklamy
technik żywienia i usług gastronomicznych

Minimalny próg punktowy, który był wystarczający aby zostać przyjętym do szkoły to ok. 70 pkt.

©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.