Rekrutacja 2019/2020...

13 maja do 18 czerwca 2019 wypełniamy elektroniczny wniosek na poniższej stronie.

https://tczew.edu.com.pl/

Do 18 czerwca 2019 przynosimy do ZSE w Tczewie

wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie do szkoły.

Regulamin rekrutacji do ZSE (uczniowie po gimnazjum).

Regulamin rekrutacji do ZSE (uczniowie po szkole podstawowej).
Oferta rekrutacyjna na rok szkolny 2019/2022

Ulotka dotycząca rekrutacji na uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej


Kuratorium Oświaty terminy
Rekrutacja...W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych do klas pierwszych następujących typów zawodów:

Technikum: Nauka trwa 4 lata po gimnazjum lub 5 lat po szkole podstawowej i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych, czyli zdobyciem tytułu:
  • technika ekonomisty,
  • technika hotelarstwa,
  • technika reklamy,
  • technika żywienia i usług gastronomicznych,
  • technika rachunkowości


©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.