Nasz patron

Dlaczego ks. Janusz St. Pasierb?

Na patrona szkoły wybraliśmy jednego z luminarzy polskiej nauki i kultury o międzynarodowym rozgłosie, ks. Janusza Stanisława Pasierba, wybitnego uczonego, historyka sztuki, poetę, eseistę, wykładowcę uczelni krajowych i zagranicznych, członka wielu towarzystw naukowych i redakcji czasopism, laureata licznych odznaczeń i nagród państwowych. Ujęły nas jego wszechstronne studia, szerokie zainteresowania, a zwłaszcza widzenie świata i człowieka.

Uważamy, że dziedzictwo ks. Pasierba warte jest utrwalenia i popularyzacji, zwłaszcza w dobie technizacji i komputeryzacji wszystkich dziedzin życia. Jesteśmy zdania, że nie można kształcić jedynie specjalistów w wąskiej dziedzinie. Pragniemy, aby uczeń średniej szkoły zawodowej wyniósł z niej ogólną kulturę humanistyczną, szerokie spojrzenie na świat i człowieka, poznał źródło wartości, którymi ks. Pasierb żył i przekazywał swoim talentem. Pragniemy ukazać młodemu pokoleniu Jego wspaniałą postać i niezwykłe dokonania twórcze. Za Jego sprawą chcemy uczyć się tego, co w naszym życiu najtrwalsze i najcenniejsze - dobra, prawdy i piękna

Ks. Janusz St. Pasierb urodził się 7 stycznia 1929 r. w Lubawie w rodzinie nauczycielskiej. Naukę rozpoczął w Tczewie, kontynuował w Żabnie i Tarnowie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w tczewskim liceum ogólnokształcącym rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Tam otrzymał święcenia kapłańskie w 1952 r.

Następnie studiował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w Papieskim Instytucie Archeologii Chrześcijańskiej w Rzymie oraz na Uniwersytecie we Fryburgu szwajcarskim. Był doktorem habilitowanym historii sztuki i doktorem teologii, profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych w ATK, profesorem w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, Prałatem Honorowym Jego Świątobliwości.

Ksiądz Janusz St. Pasierb należał do wielu międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych. Był między innymi członkiem: Papieskiej Komisji Ochrony Dziedzictwa Artystycznego i Historycznego Kościoła, członkiem korespondentem Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk i Europejskiego Centrum Kultury, Pen-Clubu, Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Rady Kultury przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie, Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Sztuki, Komisji Konserwacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, wiceprzewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Sztuki Kościelnej. Był laureatem wielu odznaczeń i nagród. Dla mieszkańców Tczewa zaszczytem jest nadanie ks. Januszowi St. Pasierbowi w 1991 r. tytułu Honorowego Obywatela Miasta.

Bibliografia prac księdza Pasierba obejmuje kilkaset pozycji, w tym osiem tomów esejów i trzynaście zbiorów poetyckich. Utwory Jego były tłumaczone na jęz. angielski, niemiecki, francuski, włoski i hiszpański. Ksiądz Pasierb był też autorem scenariuszy wielu wystaw, inspiratorem i jurorem konkursów, konsultantem filmu "Przed sklepem jubilera", nakręconego w Kanadzie według scenariusza opracowanego na podstawie dramatu Karola Wojtyły.

Był też znanym w kraju i za granicą wybitnym kaznodzieją i prelegentem.

Ksiądz Janusz St. Pasierb, wielki humanista - uczony, poeta, pedagog - przy tym człowiek pełen niebywałego uroku osobistego, skromności, poczucia humoru, dobroci i głębokiej pobożności, zmarł w Warszawie 15 grudnia 1993 r.

Strona poświęcona patronowi szkoły

.
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.