O szkole

Nasz adres:

ul. Gdańska 17
83-110 TCZEW
tel. (0-58) 531 55 16
fax (0-58) 531 46 24
www.zse.tcz.pl
e-mail:poczta@zse.tcz.pl

Spacer po szkole (PDF)
Wizualizacja 3D Szkoły ZSE
Wizualizacja 3D internatu

Konto Rady Rodziców
Bank Zachodni WBK S.A.
10 1500 1171 1211 7005 5462 0000

Dyrekcja:

mgr Jerzy Cisewski - dyrektor szkoły,
mgr Wioletta Głowińska - wicedyrektor ds. wychowawczych,
mgr Hanna Molesztak - wicedyrektor ds. dydaktycznych,
mgr Halina Grobelna - kierownik szkolenia praktycznego,
mgr Joanna Skerka- kierownik internatu.


Skład Prezydium Rady Rodziców
w roku szkolnym 2017/2018


Piotr Łańko - przewodniczący
Joanna Kruczek - wiceprzewodnicząca
Izabela Talarowska - wiceprzewodnicząca
Monika Strzelecka - skarbnik
Sławomir Gołyński- sekretarz
Kamila Block - członek


Członkowie Komisji Rewizyjnej

Bożena Herstowska
Weronika Golicka
Katarzyna Dubiela

Godziny pracy pedagogów szkolnych

Poniedziałek
9:30 - 13.00; B. Kamińska

Wtorek
8:00 - 14.00; B. Giełdon

Środa
9.00 - 16.00; B. Kamińska

Czwartek
8.00 - 14.00; B. Giełdon

Piątek
9.00 - 14.30; B. Kamińska
12:30 - 14.30; B. Giełdon

W sprawach nagłych i kryzysowych tel. 605-202-757 lub 507-170-927
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.