Kartki z kalendarza...


  1945

 • 10 października powstało Państwowe Gimnazjum Handlowe, nawiązujące do tradycji przedwojennego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego.
 • Organizatorem i pierwszym dyrektorem szkoły był Stanisław Łoś.
  1946

 • Szkoła przeniosła się do budynku przy ulicy 30 stycznia 1;
 • Powstała szkolna drużyna Związku Harcerstwa Polskiego i koło Sodalicji Mariańskiej.
  1947

 • Pierwszych dwudziestu trzech absolwentów ukończyło szkołę;
 • Powstała biblioteka szkolna.
  1948

 • Szkoła przekształca się w Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe.
  1949

 • Powstało Koło Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej
  Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
  1950

 • Funkcję dyrektora szkoły objął Czesław Stachurski.
  1951

 • Przekazano szkołę pod zarząd Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług;
 • Nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Państwowe Technikum Handlowe.
  1955

 • Odbył się zjazd absolwentów z okazji jubileuszu X-lecia szkoły.

  1957

 • Szkoła została przejęta przez Centralę Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie;
 • Powstał Wydział Zaoczny dla pracowników spółdzielczości;
 • Uruchomiono internat dla 80 wychowanków.
  1964

 • Przemianowano szkołę na Zespół Szkół Zawodowych CRS „SCh”;
 • Dyrektorem szkoły został Stanisław Michalik.
  1965

 • Stanowisko dyrektora szkoły objął Czesław Glinkowski.
  1973

 • W 200 rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej oddano do użytku nowy gmach szkolny przy ulicy Gdańskiej 17.
  1977

 • Dyrektor szkoły Czesław Glinkowski objął stanowisko prezydenta miasta Tczewa;
 • Dyrektorem szkoły został Zygmunt Lehmann.;
 • Powstał park szkolny o powierzchni 27 hektarów.
  1980

 • Z okazji jubileuszu 30-lecia szkoła została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
  1984

 • Powstało SKKT-PTTK Bractwo Turystyczne „Jasień”.
  1985

 • Biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych CRS „Samopomoc Chłopska” w Tczewie zajęła I miejsce w konkursie „Na najlepszą bibliotekę województwa gdańskiego w kategorii szkół ponadpodstawowych.
  1988

 • Dyrektorem szkoły została Eleonora Lewandowska;
 • SKKT-PTTK Bractwo Turystyczne „Jasień” zdobyło I miejsce w woj. gdańskim w ocenie za całokształt pracy w roku szkolnym 1987/1988.
  1990

 • Zespół Szkół Zawodowych CZS „SCh” w Tczewie został przejęty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 • Podpisano porozumienie pomiędzy Centralą Banku Gdańskiego w Gdańsku a szkołą w sprawie umowy patronackiej;
 • Odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia szkoły i zjazd absolwentów roczników (1970 i 1980).
  1991

 • Szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie;
 • Uroczyście została otwarta pierwsza pracownia komputerowa w szkole sponsorowana przez Bank Gdański.
  1992

 • Ostatni absolwenci Wydziału Zaocznego opuścili szkołę;
 • Wydział Zaoczny zakończył swą działalność.
  1993

 • Odbyły się obchody jubileuszu 20-lecia działalności szkoły w budynku przy ulicy Gdańskiej i zjazd absolwentów roczników 1974 -1997.
  1994

 • Oddano do użytku nowe skrzydło budynku szkoły i odsłonięto tablicę upamiętniającej to zdarzenie.

  1995

 • Uroczyście obchodzono jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie;
 • Spotkali się absolwentów wszystkich roczników;
 • Odbyła się promocja monografii szkoły Wspólny fragment biografii;
 • Poświęcono nowy sztandaru szkoły;
 • Wmurowano tablicę pamiątkową na budynku dawnej siedziby szkoły przy ulicy 30 stycznia.
  1996

 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie został przyjęty w poczet ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych;
 • Zakończono polsko-duński projekt współpracy w zakresie modernizacji programów i metod nauczania.

  1997

 • Przekazano działki, budynki i urządzenia szkoły w zarząd
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku;
 • W szkole odbył się pierwszy wakacyjny obóz językowy pod patronatem MENiS i UNESCO z udziałem kadry z USA. 1998
 • Odbyła się sesja naukowa poświęcona kandydatowi na Patrona Szkoły ks. Januszowi Stanisławowi Pasierbowi;
 • Nadano Szkole imię ks. Janusza Stanisława Pasierba;
 • W holu szkoły zostało odsłonięte epitafium ks. Pasierba dłuta Gustawa Zemły;
 • Ukazała się publikacja Ks. Janusz Pasierb - patron Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.

  1999

 • Organem prowadzącym szkoły i dyspozytorem jej majątku został Starostwo Powiatowe w Tczewie.

  2000

 • W szkole odbyło się ogólnopolskie sympozjum Norwid-Poeta czasu z udziałem najwybitniejszych norwidologów Polskich zorganizowane we współpracy z Zakładem Badań nad Twórczością Norwida KUL w Lublinie;
 • Delegacja szkoły wzięła udział w uroczystości nadania Zespołowi Szkół Zawodowych w Żabnie imienia ks. Janusza St. Pasierba;
 • Szkoła była gospodarzem finału ogólnopolskiego konkursu ekonomicznego
  Młodzi biznesmeni na start.
  2001

 • W szkole odbył się finał VI Turnieju Wiedzy i Umiejętności
  Handlowo-Menedżerskich;
 • Powstała strona internetowa biblioteki szkolnej;
 • W Tczewskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego pierwszym nauczycielom kontraktowym, mianowanym i dyplomowanym.

  2002

 • W Rankingu Szkół Średnich 2002 szkoła zajęła 11 miejsce w woj. pomorskim i 224 w Polsce.

  2003

 • W szkole odbyło się Forum Samorządów Uczniowskich szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych oraz Fundacji Liceów Handlowo-Kupieckich;
 • Otwarta została pracownia multimedialna w ramach programu MENiS Pracownia internetowa w każdej szkole;
 • W bibliotece szkolnej powstało Multimedialne Centrum Informacji;
 • Odbyły się obchody 30-lecia funkcjonowania Szkoły w kompleksie budynków przy ul. Gdańskiej.

  2004

 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie otrzymał Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji w zakresie Rodzice są partnerami w podejmowanych przez szkołę działaniach.
  2005

 • Uroczyście obchodzono Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie;
 • Odbył się zjazd i bal absolwentów;
 • Ukazał się suplement do monografii o szkole Wspólny fragment biografii.

  2006

 • Szkoła wzięła udział w międzynarodowym projekcie „Sokrates Comenius”realizując temat Zainteresowania sportowe motywacja do nauki języków obcych;
 • Odbył się konkurs na dyrektora Szkoły;
 • Stanowisko dyrektora Szkoły objął Jerzy Cisewski.

  2008

 • Biblioteka Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie - http://www.biblioteka.zse.tcz.pl/ została w styczniu 2008 laureatem ogólnopolskiego konkursu „Pokaż swoją dobrą stronę” na najlepszy serwis internetowy bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

  2009

 • Odbyły się uroczyste obchody 10 rocznicy nadania Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Tczewie imienia ks. Janusza St. Pasierba;
 • Uczeń Tomasz Gołombek za pracę obserwacja astronomiczna zdobył nagrodę główną Grand Prix w ogólnopolskim konkursie astronomicznym Odkryj swój Wszechświat zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Roku Astronomii 2009 przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne, i czasopismo „Wiedza i Życie”;
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie otrzymał znak jakości „Szkoła na medal” w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu Nauczyciel Roku 2009 zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i czasopismo „Głos Nauczycielski”.

  2010

 • Ukazuje się płyta CD „Nie czekaj na życie” z piosenkami do tekstów ks. Janusza St. Pasierba w wykonaniu uczniów i chóru szkolnego pod dyr. Ks. Przemysława Szulca.
 • Szkoła gospodarzem Jubileuszowego X Ogólnopolskiego Zlotu Szkolnych Klubów Europejskich.
 • Sesja popularnonaukowa poświęcona życiu i działalności Olimpii (nauczycielki szkoły w latach 1949-1956) i Stanisława (autora „W cieniu Katynia”) Swianiewiczów.
 • Wycieczka członków Klubu Europejskiego do Brukseli na zaproszenie europosła PIS-u Tadeusza Cymańskiego.

  2011

 • Konferencja nt. „ Modernizacja kształcenia zawodowego” z udziałem minister edukacji Katarzyny Hall.
 • Oddanie do użytku obiektów sportowych „Moje boisko Orlik 2012”.
 • Podpisanie umowy o współpracy ze Szkoła Handlowo-Ekonomiczną w Kaliningradzie (Rosja).
 • Termomodernizacja budynków szkoły i internatu.

  2012

 • Otwarto nowy zawód kształcenia „technik organizacji reklamy”.
 • Wyjazd grupy uczniów na praktyki zawodowe do Anglii w ramach projektu unijnego „Leonardo da Vinci” po raz pierwszy.
 • Nakładem szkoły ukazuje się wybór wierszy ks. Janusza St. Pasierba „W rytmie dnia i pór roku”.

  2013

 • Uroczysta inauguracja Roku ks. Janusza St. Pasierba na Pomorzu.
 • Podpisanie umowy partnerskiej o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Wodzisławiu Śląskim.
 • Inauguracja cyklu wieczorów poetyckich w internacie „Wtorkowe spotkania z Pasierbem”.
 • Ucz. Patrycja Kwiatkowska zdobywa I miejsce w X Jubileuszowym Powiatowym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez Collegium Marianum w Pelplinie.

  2014

 • Spotkanie z ekonomistą prof. Grzegorzem Kołodko.
 • Spotkanie z prof. Andrzejem Stępniakiem i dr. Maciejem Krzemińskim z Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Nakładem szkoły ukazuje się wybór wierszy ks. Janusza St. Pasierba „Poeta jest twoim bratem”.
 • Otwarcie nowej (czwartej) pracowni komputerowej.

  2015

 • Eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności z udziałem reprezentantów 33 szkół zawodowych regionu.
 • Konferencja „Ekonomik a pracodawcy” z udziałem m.in. pracodawców z powiatu tczewskiego, delegacji z powiatu wodzisławskiego oraz naszych nauczycieli przedmiotów zawodowych.
 • W ogólnopolskim rankingu techników, zorganizowanym przez miesięcznik „Perspektywy”, szkoła znalazła się na 233. miejscu w Polsce i na 15. w województwie pomorskim.
 • Wyjazd grupy uczniów na praktyki zawodowe do Plymouth w Wielkiej Brytanii w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
 • Uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia szkoły: msza święta koncelebrowana w kościele pw. św. Józefa, akademia jubileuszowa, bankiet, publikacja okolicznościowa „70-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie 1945-2015”.

  2016

 • Sesja popularnonaukowa „Ks. Janusz St. Pasierb - twórca w przestrzeni Kultury” z udziałem m.in. red. Marii Wilczek, ks. Franciszka Kameckiego, prof. Jolanty Kowalewskiej-Dąbrowskiej, prof. Ewy Rogowskiej-Cybulskiej, prof. Anety Lewińskiej, dra Ireneusza Smagilńskiego.
 • Wyjazd grupy uczniów na praktyki zawodowe do Lizbony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 • Biblioteka szkolna bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.
 • Wyjazd grupy uczniów do zaprzyjaźnionej szkoły w Witten i rewizyta gości z Niemiec w ramach wymiany międzyszkolnej.
 • Obsługa gastronomiczna gali rozpoczęcia i zakończenia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
 • Promocja wydanej nakładem szkoły publikacji „Ks. Janusz St. Pasierb - twórca w przestrzeni kultury” z udziałem autorów książki.

  2017

 • Wyjazd grupy uczniów na praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii w ramach projektu Erasmus+ pt. Aktywni i kompetentni - praktyka zagraniczna drogą na rynek pracy.
 • Wycieczka grupy uczniów do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w ramach programu Euroscola; prezentacja filmu pt. „Darmowy bilet na 18 urodziny. Jak wyobrażacie sobie podróż po Europie?”.


Historia szkoły...

Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie posiada bogatą i interesującą historię.
Korzeniami sięga października 1945 roku, ale kontynuuje tradycje przedwojennego Gimnazjum Kupiecko-Handlowego w Tczewie. W latach 1957-89 szkoła działała pod patronatem Centrali Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", mając za zadanie przygotowanie kadr dla potrzeb spółdzielczości wiejskiej. Mieściła się w tym czasie w Tczewie przy ul. Dzierżyńskiego 1. W 1973 roku siedziba została przeniesiona na ulicę Gdańską 17 do nowych i nowoczesnych na owe czasy budynków szkoły i internatu. W latach 1990-98 organem prowadzącym i nadzorującym szkołę było Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku. Od 1 stycznia 1999r. organem prowadzącym jest Powiat Tczewski. Szkoła kształci przydatnych dla miasta, regionu i kraju techników ekonomistów, handlowców, hotelarzy i technologów żywienia w systemie młodzieżowym. Kadra pedagogiczna szkoły posiada wysokie kwalifikacje, systematycznie doskonali swoją pracę.

18 grudnia 1998 r. w wyniku wieloletniej i wielostronnej pracy wychowawczej nadano szkole imię ks. Janusza Stanisława Pasierba, wybitnego kapłana, uczonego i poety, związanego z Tczewem i Pomorzem Gdańskim. Wybór ks. Janusza St. Pasierba na patrona szkoły pozwala na realizację ambitnego, wieloletniego, autorskiego programu wychowawczego pt. "Tworzyć siebie, wynaleźć swoje życie, dać innym możliwość rozwoju". Jest on inspirowany życiem i twórczością Patrona, wybitnego Polaka-Europejczyka.

W kolejne rocznice urodzin ks. Janusza St. Pasierba szkoła organizuje Dzień Patrona, na które składają się różne konkursy (recytatorski, literacki, plastyczny, gastronomiczny, wiedzy o sztuce, wiedzy o życiu i twórczości Patrona). Cykl imprez uświetniają obecnością znakomici goście (także spoza Tczewa) z kręgów świata nauki, kultury; dostojnicy kościoła pelplińskiego, przedstawiciele wojewódzkich i lokalnych władz. Za bogaty i atrakcyjny program wychowawczy, inspirowany spuścizną literacko-naukową Patrona, Fundacja im. ks. Janusza Stanisława Pasierba w Warszawie przyznała społeczności szkolnej podczas uroczystości rocznicowych w Warszawie honorowe wyróżnienie.

Szkoła dysponuje bazą dydaktyczną bardzo dobrze służącą właściwej realizacji procesu edukacyjnego tj. nowocześnie wyposażonymi i starannie utrzymanymi pracowniami, (m.in. Multimedialnym Centrum Informatycznym oddanym do użytku w czerwcu 2003 r., komputerowymi, technologii żywienia, maszynopisania, obsługi konsumenta i hotelarstwa), zasobną, podłączoną do Internetu, biblioteką szkolną i czytelnią , przestronną salą gimnastyczną i siłownią. Od 2 lat szkoła posiada własną skrzynkę poczty elektronicznej.

Uczniowie zamiejscowi z tej i innych tczewskich placówek ponadgimnazjalnych mogą zamieszkać w internacie mającym bardzo dobre warunki do nauki i rozwoju zainteresowań.Internat zaprasza także turystów indywidualnych i grupy wycieczkowe do wygodnych pokoi gościnnych. Obok usług hotelarskich od kilku lat szkoła prowadzi działalność gospodarczą przygotowuje bankiety i usługi cateringowe m. in. od 3 lat dla Politechniki Gdańskiej z okazji inauguracji roku akademickiego. Organizuje kursy, konferencje i seminaria z własnej inicjatywy lub na zamówienie.Działalność ta jest wysoko oceniana przez środowisko i przez uczestników .

Zainteresowania uczniów rozwija możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych tj. klubach: "Młodzi Europejczycy", "Młodzi Przedsiębiorcy", "Honorowych Dawców Krwi" oraz kołach: wiedzy ekonomicznej ,informatycznym, kulinarnym oraz zespołach sportowych: piłki ręcznej, siatkowej, halowej, koszykówki. Uczeniu samorządności służy aktywność uczniów w samorządzie uczniowskim "Ekoradzie", Młodzieżowej Służbie Bibliotecznej, Młodzieżowej Radzie Internatu.

Szkoła wzorowo kultywuje własne tradycje. Organizuje co roku ślubowanie uczniów klas I, spotkania wigilijne, rajdy i wycieczki, wybór belfra roku, miss i misteria szkoły oraz akcje charytatywne. Uczestniczy w Powiatowych Targach Edukacyjnych, w Jarmarkach Cysterskich oraz w konkursie Ośmiu Wspaniałych. Edukację muzyczną realizuje poprzez comiesięczne koncerty Musica Viva.Pożegnanie absolwentów szkoły jest akcentowane od kilku lat poprzez organizowanie uroczystości, "Pożegnania absolwentów". W jej oprawę mocno zaangażowane są samorządy lokalne oraz różne instytucje, w których uczniowie odbywali praktyki zawodowe.

Rozwojowi szkoły, poznaniu innych krajów i ich kultur dobrze służą kontakty zagraniczne wynikające z podpisanej umowy o przyjaźni z Holzkamp-Gezamtschule w Witten (Niemcy), a także wymiana grup wycieczkowych ze szkołą w Elsmhorm.Na szczególne uznanie zasługuje wieloletnia współpraca z p. Alfredem Schickentanzem z Niemiec, wyjazdy uczniów i nauczycieli na Litwę i Białoruś śladami Adama Mickiewicza.Uczniowie szkoły od lat zdobywają sukcesy w olimpiadach i turniejach przedmiotowych na szczeblu centralnym (Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Turniej Wiedzy i Umiejętności Hndlowo-Menadżerskich) oraz otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Starosty Tczewskiego i innych.

Od 1997 roku na zlecenie MENiS organizowane są w szkole letnie obozy językowe dla 100 uczestników szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju, przy współpracy PK/s UNESCO i Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Ich program i przebieg zyskuje bardzo wysoką ocenę jej uczestników, prowadzących i organizatorów.

W 1999 roku uczeń szkoły zasiadł w Sejmie Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej.Bardzo dobrze układa się współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności ze szkołami miasta i powiatu tczewskiego. Reprezentacje szkoły uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach patriotycznych, kulturalnych, zawodach sportowych, prowadzą różne akcje. Poprzez szeroki wolontariat bierze udział w akcjach charytatywnych, współpracując ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Tczewie, Ośrodkiem Wychowawczym i wspólnotami dziecięco-młodzieżowymi przy parafii św. Józefa w Tczewie.

Od 1997 roku szkoła należy do ogólnopolskich organizacji pozarządowych: Fundacji Liceów Handlowo-Kupieckich, Klubu Szkół Handlowych, Stowarzyszenia Twórczych i Aktywnych Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Zawodowych, Stowarzyszenia Ekonomistów "Oskar". Z racji tej przynależności organizuje wiele znaczących o zasięgu ogólnopolskim imprez, konferencji, szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów np. finały VI Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich (2000r.), "Młodzi Biznesmeni na Start (2000r.) W 2003 r. w szkole odbyły się konferencja dla Dyrektorów i Kierowników Szkolenia Praktycznego z udziałem przedstawicieli CKE w Warszawie i OKE w Gdańsku, III Forum Samorządów Uczniowskich w 2003r.

Zarząd Fundacji Liceów Handlowo-Kupieckich i Stowarzyszenia Szkół Zawodowych wyróżnia szkołę dyplomami i nagrodami za twórczą inicjatywę i zaangażowanie w ogólnopolskiej działalności na rzecz podnoszenia poziomu kształcenia i wychowania.Współpraca z Fundacją im. ks. Janusza St. Pasierba w Warszawie jest bardzo aktywna. Co roku na przełomie grudnia i stycznia, liczna grupa nauczycieli i wyróżniających uczniów wyjeżdża do Warszawy na uroczystości rocznicowe związane z Patronem. Prezes i inni członkowie Fundacji wygłaszają w ciągu roku interesujące prelekcje o tematyce wpływającej pozytywnie na rozwój osobowości ucznia. Utrzymywane są także kontakty z ośrodkami naukowymi i uczelniami wyższymi w Trójmieście i Polsce. Corocznie szkoła przyjmuje studentów różnych kierunków studiów na praktyki pedagogiczne. W roku 2000 szkoła była organizatorem Ogólnopolskiego Sympozjum Norwidologów, nawiązując kontakt z 8 ośrodkami naukowymi w Polsce.Szkoła wydała własne publikacje: książkę "Wspólny fragment biografii" (z okazji 50-lecia Szkoły), informatory dla kandydatów do klas I ZSE, "Ks. Janusz St. Pasierb - Anegdoty", "Ks. Janusz St. Pasierb - Myśli", Ks. Janusz St. Pasierb-Patron Szkoły". Od kilku lat ukazuje się po zakończeniu nauki ciekawy biuletyn, prezentujący absolwentów wszystkich typów szkół danego rocznika.Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie jest jedyną szkołą powiatu tczewskiego notowaną w przeprowadzonym przez miesięcznik "Perspektywy" i dziennik "Rzeczpospolita" ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich 2002, zajmuje 224 miejsce w kraju i 11 w województwie pomorskim.W roku szkolnym 2002/2003 szkoła przystąpiła do programu Kuratorium Oświaty w Gdańsku w celu uzyskania Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji w zakresie pięciu standardów. Zajęła też w czerwcu br. I miejsce w plebiscycie organizowanym przez "Dziennik Bałtycki" pod nazwą "Przyjazna szkoła".Starannie utrzymana baza szkoły i duży teren zielony wokół jej budynków wymaga jednak dofinansowania środków budżetowych. Wskazane byłoby wykonanie nowej elewacji obiektów, gdyż dotychczasowa przez 30 lat uległa widocznemu zniszczeniu.

Wyciąg z raportu z mierzenia jakości pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie opracowanego przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku. maj - czerwiec 2003
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.