Kartki z kalendarza...


  1945

 • 10 października powstało Państwowe Gimnazjum Handlowe, nawiązujące do tradycji przedwojennego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego.
 • Organizatorem i pierwszym dyrektorem szkoły był Stanisław Łoś.
  1946

 • Szkoła przeniosła się do budynku przy ulicy 30 stycznia 1;
 • Powstała szkolna drużyna Związku Harcerstwa Polskiego i koło Sodalicji Mariańskiej.
  1947

 • Pierwszych dwudziestu trzech absolwentów ukończyło szkołę;
 • Powstała biblioteka szkolna.
  1948

 • Szkoła przekształca się w Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe.
  1949

 • Powstało Koło Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej
  Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
  1950

 • Funkcję dyrektora szkoły objął Czesław Stachurski.
  1951

 • Przekazano szkołę pod zarząd Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług;
 • Nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Państwowe Technikum Handlowe.
  1955

 • Odbył się zjazd absolwentów z okazji jubileuszu X-lecia szkoły.

  1957

 • Szkoła została przejęta przez Centralę Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie;
 • Powstał Wydział Zaoczny dla pracowników spółdzielczości;
 • Uruchomiono internat dla 80 wychowanków.
  1964

 • Przemianowano szkołę na Zespół Szkół Zawodowych CRS „SCh”;
 • Dyrektorem szkoły został Stanisław Michalik.
  1965

 • Stanowisko dyrektora szkoły objął Czesław Glinkowski.
  1973

 • W 200 rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej oddano do użytku nowy gmach szkolny przy ulicy Gdańskiej 17.
  1977

 • Dyrektor szkoły Czesław Glinkowski objął stanowisko prezydenta miasta Tczewa;
 • Dyrektorem szkoły został Zygmunt Lehmann.;
 • Powstał park szkolny o powierzchni 27 hektarów.
  1980

 • Z okazji jubileuszu 30-lecia szkoła została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
  1984

 • Powstało SKKT-PTTK Bractwo Turystyczne „Jasień”.
  1985

 • Biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych CRS „Samopomoc Chłopska” w Tczewie zajęła I miejsce w konkursie „Na najlepszą bibliotekę województwa gdańskiego w kategorii szkół ponadpodstawowych.
  1988

 • Dyrektorem szkoły została Eleonora Lewandowska;
 • SKKT-PTTK Bractwo Turystyczne „Jasień” zdobyło I miejsce w woj. gdańskim w ocenie za całokształt pracy w roku szkolnym 1987/1988.
  1990

 • Zespół Szkół Zawodowych CZS „SCh” w Tczewie został przejęty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 • Podpisano porozumienie pomiędzy Centralą Banku Gdańskiego w Gdańsku a szkołą w sprawie umowy patronackiej;
 • Odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia szkoły i zjazd absolwentów roczników (1970 i 1980).
  1991

 • Szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie;
 • Uroczyście została otwarta pierwsza pracownia komputerowa w szkole sponsorowana przez Bank Gdański.
  1992

 • Ostatni absolwenci Wydziału Zaocznego opuścili szkołę;
 • Wydział Zaoczny zakończył swą działalność.
  1993

 • Odbyły się obchody jubileuszu 20-lecia działalności szkoły w budynku przy ulicy Gdańskiej i zjazd absolwentów roczników 1974 -1997.
  1994

 • Oddano do użytku nowe skrzydło budynku szkoły i odsłonięto tablicę upamiętniającej to zdarzenie.

  1995

 • Uroczyście obchodzono jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie;
 • Spotkali się absolwentów wszystkich roczników;
 • Odbyła się promocja monografii szkoły Wspólny fragment biografii;
 • Poświęcono nowy sztandaru szkoły;
 • Wmurowano tablicę pamiątkową na budynku dawnej siedziby szkoły przy ulicy 30 stycznia.
  1996

 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie został przyjęty w poczet ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych;
 • Zakończono polsko-duński projekt współpracy w zakresie modernizacji programów i metod nauczania.

  1997

 • Przekazano działki, budynki i urządzenia szkoły w zarząd
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku;
 • W szkole odbył się pierwszy wakacyjny obóz językowy pod patronatem MENiS i UNESCO z udziałem kadry z USA. 1998
 • Odbyła się sesja naukowa poświęcona kandydatowi na Patrona Szkoły ks. Januszowi Stanisławowi Pasierbowi;
 • Nadano Szkole imię ks. Janusza Stanisława Pasierba;
 • W holu szkoły zostało odsłonięte epitafium ks. Pasierba dłuta Gustawa Zemły;
 • Ukazała się publikacja Ks. Janusz Pasierb - patron Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.

  1999

 • Organem prowadzącym szkoły i dyspozytorem jej majątku został Starostwo Powiatowe w Tczewie.

  2000

 • W szkole odbyło się ogólnopolskie sympozjum Norwid-Poeta czasu z udziałem najwybitniejszych norwidologów Polskich zorganizowane we współpracy z Zakładem Badań nad Twórczością Norwida KUL w Lublinie;
 • Delegacja szkoły wzięła udział w uroczystości nadania Zespołowi Szkół Zawodowych w Żabnie imienia ks. Janusza St. Pasierba;
 • Szkoła była gospodarzem finału ogólnopolskiego konkursu ekonomicznego
  Młodzi biznesmeni na start.
  2001

 • W szkole odbył się finał VI Turnieju Wiedzy i Umiejętności
  Handlowo-Menedżerskich;
 • Powstała strona internetowa biblioteki szkolnej;
 • W Tczewskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego pierwszym nauczycielom kontraktowym, mianowanym i dyplomowanym.

  2002

 • W Rankingu Szkół Średnich 2002 szkoła zajęła 11 miejsce w woj. pomorskim i 224 w Polsce.

  2003

 • W szkole odbyło się Forum Samorządów Uczniowskich szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych oraz Fundacji Liceów Handlowo-Kupieckich;
 • Otwarta została pracownia multimedialna w ramach programu MENiS Pracownia internetowa w każdej szkole;
 • W bibliotece szkolnej powstało Multimedialne Centrum Informacji;
 • Odbyły się obchody 30-lecia funkcjonowania Szkoły w kompleksie budynków przy ul. Gdańskiej.

  2004

 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie otrzymał Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji w zakresie Rodzice są partnerami w podejmowanych przez szkołę działaniach.
  2005

 • Uroczyście obchodzono Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie;
 • Odbył się zjazd i bal absolwentów;
 • Ukazał się suplement do monografii o szkole Wspólny fragment biografii.

  2006

 • Szkoła wzięła udział w międzynarodowym projekcie „Sokrates Comenius”realizując temat Zainteresowania sportowe motywacja do nauki języków obcych;
 • Odbył się konkurs na dyrektora Szkoły;
 • Stanowisko dyrektora Szkoły objął Jerzy Cisewski.

  2008

 • Biblioteka Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie - http://www.biblioteka.zse.tcz.pl/ została w styczniu 2008 laureatem ogólnopolskiego konkursu „Pokaż swoją dobrą stronę” na najlepszy serwis internetowy bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

  2009

 • Odbyły się uroczyste obchody 10 rocznicy nadania Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Tczewie imienia ks. Janusza St. Pasierba;
 • Uczeń Tomasz Gołombek za pracę obserwacja astronomiczna zdobył nagrodę główną Grand Prix w ogólnopolskim konkursie astronomicznym Odkryj swój Wszechświat zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Roku Astronomii 2009 przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne, i czasopismo „Wiedza i Życie”;
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie otrzymał znak jakości „Szkoła na medal” w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu Nauczyciel Roku 2009 zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i czasopismo „Głos Nauczycielski”.

  2010

 • Ukazuje się płyta CD „Nie czekaj na życie” z piosenkami do tekstów ks. Janusza St. Pasierba w wykonaniu uczniów i chóru szkolnego pod dyr. Ks. Przemysława Szulca.
 • Szkoła gospodarzem Jubileuszowego X Ogólnopolskiego Zlotu Szkolnych Klubów Europejskich.
 • Sesja popularnonaukowa poświęcona życiu i działalności Olimpii (nauczycielki szkoły w latach 1949-1956) i Stanisława (autora „W cieniu Katynia”) Swianiewiczów.
 • Wycieczka członków Klubu Europejskiego do Brukseli na zaproszenie europosła PIS-u Tadeusza Cymańskiego.

  2011

 • Konferencja nt. „ Modernizacja kształcenia zawodowego” z udziałem minister edukacji Katarzyny Hall.
 • Oddanie do użytku obiektów sportowych „Moje boisko Orlik 2012”.
 • Podpisanie umowy o współpracy ze Szkoła Handlowo-Ekonomiczną w Kaliningradzie (Rosja).
 • Termomodernizacja budynków szkoły i internatu.

  2012

 • Otwarto nowy zawód kształcenia „technik organizacji reklamy”.
 • Wyjazd grupy uczniów na praktyki zawodowe do Anglii w ramach projektu unijnego „Leonardo da Vinci” po raz pierwszy.
 • Nakładem szkoły ukazuje się wybór wierszy ks. Janusza St. Pasierba „W rytmie dnia i pór roku”.

  2013

 • Uroczysta inauguracja Roku ks. Janusza St. Pasierba na Pomorzu.
 • Podpisanie umowy partnerskiej o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Wodzisławiu Śląskim.
 • Inauguracja cyklu wieczorów poetyckich w internacie „Wtorkowe spotkania z Pasierbem”.
 • Ucz. Patrycja Kwiatkowska zdobywa I miejsce w X Jubileuszowym Powiatowym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez Collegium Marianum w Pelplinie.

  2014

 • Spotkanie z ekonomistą prof. Grzegorzem Kołodko.
 • Spotkanie z prof. Andrzejem Stępniakiem i dr. Maciejem Krzemińskim z Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Nakładem szkoły ukazuje się wybór wierszy ks. Janusza St. Pasierba „Poeta jest twoim bratem”.
 • Otwarcie nowej (czwartej) pracowni komputerowej.

  2015

 • Eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności z udziałem reprezentantów 33 szkół zawodowych regionu.
 • Konferencja „Ekonomik a pracodawcy” z udziałem m.in. pracodawców z powiatu tczewskiego, delegacji z powiatu wodzisławskiego oraz naszych nauczycieli przedmiotów zawodowych.
 • W ogólnopolskim rankingu techników, zorganizowanym przez miesięcznik „Perspektywy”, szkoła znalazła się na 233. miejscu w Polsce i na 15. w województwie pomorskim.
 • Wyjazd grupy uczniów na praktyki zawodowe do Plymouth w Wielkiej Brytanii w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
 • Uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia szkoły: msza święta koncelebrowana w kościele pw. św. Józefa, akademia jubileuszowa, bankiet, publikacja okolicznościowa „70-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie 1945-2015”.

  2016

 • Sesja popularnonaukowa „Ks. Janusz St. Pasierb - twórca w przestrzeni Kultury” z udziałem m.in. red. Marii Wilczek, ks. Franciszka Kameckiego, prof. Jolanty Kowalewskiej-Dąbrowskiej, prof. Ewy Rogowskiej-Cybulskiej, prof. Anety Lewińskiej, dra Ireneusza Smagilńskiego.
 • Wyjazd grupy uczniów na praktyki zawodowe do Lizbony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 • Biblioteka szkolna bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.
 • Wyjazd grupy uczniów do zaprzyjaźnionej szkoły w Witten i rewizyta gości z Niemiec w ramach wymiany międzyszkolnej.
 • Obsługa gastronomiczna gali rozpoczęcia i zakończenia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
 • Promocja wydanej nakładem szkoły publikacji „Ks. Janusz St. Pasierb - twórca w przestrzeni kultury” z udziałem autorów książki.

  2017

 • Ewaluacja zewnętrzna problemowa; wysoka ocena szkoły w zakresie wymagań: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne oraz Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 • Wyjazd grupy uczniów na praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii w ramach projektu Erasmus+ pt. Aktywni i kompetentni - praktyka zagraniczna drogą na rynek pracy.
 • Nauczyciel technologii żywienia Piotr Popielarczyk wygrywa konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Swarożynie.
 • Wycieczka grupy uczniów do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w ramach programu Euroscola; prezentacja filmu pt. „Darmowy bilet na 18 urodziny. Jak wyobrażacie sobie podróż po Europie?”.
 • Z inicjatywy społeczności ZSE Rada Powiatu Tczewskiego ogłasza rok 2018 - „Rokiem ks. Janusza St. Pasierba w powiecie tczewskim” (28 listopada).

  2018

 • Uroczysta inauguracja Roku ks. Janusza St. Pasierba w powiecie tczewskim; otwarcie dużej wystawy poświęconej Patronowi Szkoły na placu miedzy dworcem PKP i Galerią Kociewską (7 stycznia).
 • Szkoła organizatorem etapu okręgowego XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowaną przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, w którym wzięło udział 56 uczniów z 29 szkół regionu (12 stycznia)
 • Szkoła gospodarzem konferencji naukowej polonistów „Człowiek jest zawsze miejscem spotkania” (kwiecień).
 • W ramach projektu Erasmus+ grupa 20 uczniów z klas III odbyła praktykę zawodową w hotelach i zakładach gastronomicznych w Lizbonie (kwiecień).
 • Dwudniowa sesja popularnonaukowa zorganizowana w ramach Roku ks. Janusza St. Pasierba w powiecie tczewskim nt. „Ks. Pasierb: Homo viator - człowiek wędrowiec żyje w każdym z nas” z udziałem przyjaciół i znawców twórczości ks. Pasierba, m.in.: ks. bpa Wiesława Meringa, prof. Edwarda Jakiela, dr Agnieszki Laddach, prof. Anety Lewińskiej, prof. Tomasza Tomasika. Promocja nowego wybory wierszy wydanego nakładem ZSE pt. „Takie niemożliwe piękno. Ekfrazy” (24-25 września).


Historia szkoły...

NAZWY SZKOŁY

• Państwowe Gimnazjum Handlowe 1945
• Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe 1946-48
• Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe 1948-50
• Państwowe Liceum Administracyjno-Gospodarcze 1950-51
• Państwowe Gimnazjum i Technikum Handlowe 1952-56
• Zespół Szkół Zawodowych Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 1956-76
• Zespół Szkół Zawodowych Centralnego Związku Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska” 1976-87
• Zespół Szkół Zawodowych Centralnego Związku Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 1987-89
• Zespół Szkół Zawodowych 1989-90
• Zespół Szkół Ekonomicznych 1990-98
• Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba od 1998

SIEDZIBY

• Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wodna 1945
• Szkoła Powszechna nr 1, ul. Parkowa 1945-46
• Budynek przy ul. 30 stycznia 1946-73
• Internat, ul. Targowa 1957-73
• Kompleks budynków przy ul Gdańskiej od 1973

DYREKTORZY

Łoś Stanisław 1945-50
Stachurski Czesław 1950-64
Michalik Stanisław 1964-65
Glinkowski Czesław 1965-70, 1972-75, 1976-77
Lehmann Zygmunt 1970-72, 1975-76, 1977-88
Lewandowska Eleonora 1988-2006
Cisewski Jerzy od 2006


WICEDYREKTORZY

Mondrowski Stefan 1957-67
Dębowski Klemens 1961-64
Muzyka Władysława 1964-65
Lehmann Zygmunt 1966-70, 1972-75, 1976-77
Śpiewak Regina 1972-74
Łopata Henryk 1974-90
Lewandowska Eleonora 1975-76, 1977-88
Moczyło Ewa 1988-2002
Bilińska Maria 1992-2007
Kiciński Andrzej 2002-16
Antoniuk Barbara 2007-11
Bojko Agnieszka 2012-13
Głowińska Wioletta od 2011
Molesztak Hanna od 2016


KIEROWNICY INTERNATU

Lewandowski Józef 1957-58
Lewandowska Helena 1958-60
Ślatała Otylia 1960-65
Gołuńska Maria 1965-71
Kaczmarek Maria 1971-73
Grzenkowski Stanisław 1973-75
Smyk Alina 1975-78
Rybicka Krystyna 1978-82
Drelich Franciszek 1982-90
Winiarska Małgorzata 1990-97
Urbańska Erna 1997-2004
Agacińska Aleksandra – 2004-15
Skerka Joanna od 2015

©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.