Wyjazd do Warszawy...

Jak co roku szkolna „delegacja” udała się do Warszawy na galę kończącą w naszej szkole obchody nadania imienia ks. Janusza St. Pasierba. Autokar pełen żądnych wrażeń uczniów oraz nauczycieli wyruszył w piątek 16 stycznia . Pierwszy dzień upłynął na zwiedzaniu stolicy. W pierwszej kolejności poseł Jan Kulas przybliżył wszystkim pracę w sejmie i senacie przy ul. Wiejskiej. Grupa ładnie podziękowała i szybciutko przemieściła się do hostelu w celu rozkwaterowania. Moment, na który wszyscy czekali – kolacja, kino i zakupy w centrum Arkadia – nadszedł, przynosząc wszystkim wytchnienie po bardzo intensywnym dniu. W pół-sennej atmosferze, pełni wrażeń wróciliśmy ślicznie oświetlonymi ulicami miasta mijając słynny most świętokrzyski do ośrodka aby w ciszy nabrać sił na przyszły dzień.Sobota upłynęła pogodnie. Wyspana brygada po obfitym śniadanku zwiedziła plac zamkowy a następnie muzeum powstania Warszawskiego. Dla wielu było to nie lada przeżycie. Nie co dzień bowiem, można „dotknąć” historii. Przemiła Pani przewodnik opowiedziała o wielu wątkach nie słyszanych w zwykłych relacjach.
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Warszawy. Tu pogratulować należy nieocenionej profesor Bilińskiej, która opowiadała i odpowiadała na każde, nawet najbardziej podchwytliwe pytania uczniów.Głównym celem wyjazdu była sobotnia gala „Wstępując na wzgórze". Spotkanie w Galerii Porczyńskich było okazją do wspomnień o zmarłym księdzu. O wydarzeniach upamiętniających postać i dzieło ks. Janusza St. Pasierba mówiła Maria J. Wilczek - prezes fundacji. Gościem była Ewa Tomaszewska a w czasie koncertu goście mieli okazję usłyszeć poezję ks. Pasierba w interpretacji Mai Komorowskiej oraz wysłuchać koncertu w wykonaniu Trio Gdańskiego: Anna Prabucka Firlej - fortepian, Paweł Kukliński - skrzypce, Krzysztof Sperski - wiolonczela. Przyznane zostały doroczne nagrody poetyckie Fundacji.
Jak wspomniała prowadząca po każdym koncercie jest czas na biesiadę, więc wszyscy z chęcią spróbowali przygotowanych przekąsek, napili się gorącej herbaty i zjedli przepyszne słodkości prosto od Blikle’go.

Z pełnymi brzuchami i mnóstwem przemyśleń ruszyli w drogę powrotną. Wiezieni przez najlepszego kierowcę na świecie bezpiecznie wysiedli przy ulicy gdańskiej gdzie z utęsknieniem i płaczem w oczach czekali rodzice.

Beata Bassara
Fundacja...

Fundacja im. ks. Janusza St. Pasierba została ustanowiona przez:
 • grono przyjaciół ks. Janusza St. Pasierba:
  • ks. arcybiskupa Henryka Muszyńskiego - Metropolitę Gnieźnieńskiego,
  • ks. dr Wiesława Niewęgłowskiego - Krajowego Duszpasterza Środowisk Twórczych,
  • ks. dr Wiesława Meringa - rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,
  • prof. med. Jerzego Dymeckiego,
  • pisarza Piotra Wojciechowskiego,
  • redaktor Marię Wilczek,

 • trzy instytucje, z którymi ks. Pasierb był związany od lat:
  • Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie, które reprezentuje ks. rektor Wiesław Mering,
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawne ATK) w Warszawie - reprezentowane przez ks. rektora Romana Bartnickiego,
  • Rektora Duszpasterstwa Środowisk Twórczych - reprezentowane przez ks. Wiesława Niewęgłowskiego.

Grupa przyjaciół ks. Janusza St. Pasierba, która założyła Fundacje, ma świadomość iż działa niejako w imieniu dużo liczniejszej grupy ludzi, dla których ks. Pasierb, wybitny twórca, nazwany przez Jerzego Turowicza "polskim Mertonem", był niekwestionowanym autorytetem i wzorem osobowym.

Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla st. m. Warszawy w dniu 8 grudnia 1998 roku, a siedziby przy Placu Teatralnym 18 w Warszawie użyczył Fundacji Rektorat Duszpasterstwa Środowisk Twórczych.

Zgodnie z wolą Fundatorów, celem Fundacji jest:
 • promowanie twórczych, młodych, utalentowanych historyków sztuki, a także poetów i twórców innych krótkich form literackich, których twórczość jest świadectwem chrześcijańskiej inspiracji. Jedną z form tej promocji jest przyznawanie nagród i wyróżnień przedstawicielom wymienionych dziedzin; przyznawanie, w miarę rozwoju Fundacji, stypendiów studentom i młodym pracownikom historii sztuk sakralnej (również potem), znajdujących się w trudnych warunkach materialnych; organizowanych spotkań autorskich i dyskusyjnych, ogłaszanie konkursów;
 • promowanie twórczości ks. Janusza St. Pasierba, m. in.: przyznawanie nagród maturzystom, laureatom olimpiad i konkursów za prace z twórczością ks. Pasierba.

Fundacja zamierza realizować swe cele nawiązując współprace z Duszpasterstwem Środowisk Twórczych Archidiecezji Warszawskiej, z wyższymi uczelniami humanistycznymi, szczególnie z uczelniami o profilu katolickim, a także z wybitnymi pisarzami i historykami sztuki.

Za rok 1999 Rada Fundatorów przyznała nagrodę i trzy wyróżnienia.

Nagrodę otrzymał:
 • ks. dr Michał Janocha - za trzy publikacje z zakresu historii sztuki, w tym ukończenie i przygotowanie do druku pracy zainicjowanej i prowadzonej do śmierci przez ks. prof. Janusza St. Pasierba "Polonica artystyczne w zbiorach watykańskich".


Wyróżnienia odebrali:
 • p. Aleksandra Pethe - za pracę doktorską pt. "Poezja Janusza St. Pasierba w odbiorze młodego czytelnika u schyłku XX wieku";
 • o. Dominik Łuszczak (pośmiertnie) - za książkę "Inspiracje religijne w polskim malarstwie i grafice 1981-1991";
 • p. Bogdan Wiśniewski, polonista w Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie - za książkę "Pomorskie drogi ks. Janusza St. Pasierba" oraz za inicjowanie i organizowanie corocznych konkursów poetyckich im ks. Janusza St. Pasierba dla młodzieży szkolnej.

Za rok 2000 Rada Fundatorów przyznała nagrodę p. Wojciechowi Wenciowi za tomik poezji "Oda chorej duszy" oraz wyróżnienie i nagrodę p. Eleonorze Lewandowskiej, dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie za pełne inwencji, pracowite i cierpliwe wprowadzenie w życie społeczności szkolnej myśli ks. Janusza St. Pasierba i upowszechnienie Jego dzieł.

Honorowa wyróżnienie wręczono Zespołowi Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie jako wyraz uznania dla wszystkich działań Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pracowników i Uczniów, które wynikają z wierności Patronowi Szkoły.

Za rok 2001 nagrodzono Ryszarda Karpowicza za pracę doktorską "Benderson i kultura odrodzenia" i Renatę Słomę za pracę malarską "Sybille" oraz wyróżniono Tomasza Tomasika za pracę doktorską "Antropologiczne i teologiczne aspekty twórczości poetyckiej ks. Janusza Stanisława Pasierba".

Fundacja im. ks. Janusza St. Pasierba
pl. Teatralny 18
00-077 WARSZAWA

Powszechny Bank Kredytowy S.A. III o/Warszawa
Nr konta: 111010224-707244-2700-1-84

©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.