PASIERB

POEZJA

Kategoria przestrzeni, Warszawa 1978; Pelplin 2007.
Things ultimate and other poems. Rzeczy ostatnie i inne wiersze, Londyn 1980; Pelplin 2001.
Zdejmowanie pieczęci, Warszawa 1982; Pelplin 2006.
Wiersze religijne, Poznań 1983.
Czarna skrzynka, Warszawa 1985; Pelplin 2006.
Koziorożec, Warszawa 1988; Pelplin 2007.
Wiersze wybrane, Warszawa 1988.
Wnętrze dłoni, Łódź 1988.
Doświadczanie ziemi, Kraków 1989, Pelplin 2010.
Morze, obłok i kamień, Kraków 1992; Pelplin 2001.
Ten i tamten brzeg, Warszawa 1993; Pelplin 2001.
Puste Łąki, Warszawa 1994; Pelplin 2001.
Butelka lejdejska, Warszawa 1995; Pelplin 2003.
Po walce z aniołem , Warszawa 1996.
Poezje wybrane, Warszawa 1998.
Wierzę, Pelplin 1998, 2013.
Liturgia serca, Warszawa 2002.
Haiku żarnowieckie, Pelplin 2003.
Wiem, że jesteś Życiem, Lublin 2008.
W rytmie dnia i pór roku, Pelplin 2012.
Poeta jest twoim bratem, Pelplin 2013.
Blask cienia, Lublin 2016.

ESEJE

Czas otwarty, Poznań 1972, 1974; Pelplin 1992.
Miasto na górze, Kraków 1973; Pelplin 2000.
Szkice o kulturze, Pelplin 1982.
Światło i sól, Paryż 1982.
Pionowy wymiar kultury, Kraków 1983.
Gałęzie i liście, Poznań 1985; Pelplin 1993, 2002.
Skrzyżowanie dróg, Poznań 1989; Pelplin 1994, 2002.
Obrót rzeczy, Poznań 1993; Pelplin 2002.
W perspektywie kultury, Wrocław 1994.
Katedra symbol Europy. La cathedrale Europe, Pelplin 2003.
Katedra symbol Europy. Die Kathedrale als Symbol Europas, Pelplin 2004.
Św. Wojciech i Gniezno symbolami jednoczącej się Europy, Gniezno 2009.
Ziemia Święta, Pelplin 2010.
Na początku była kultura, Katowice 2013.

KSIĄŻKI O SZTUCE

Życie Hermana Hana malarza i obywatela gdańskiego, Gdańsk 1958.
Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Warszawa 1968, 1995. 2001, Poznań 1971.
Człowiek i jego świat w sztuce religijnej renesansu, Warszawa 1969; Pelplin 1999.
Malarz gdański Herman Han, Warszawa 1974.
Pelplin, Wrocław 1978 (współaut. J. Ciemnołoński).
Skarby Jasnej Góry, Warszawa 1981, 1985, 1987, 1980, 1991, 1997.
Katedra w Pelplinie, Gdynia 1973; Pelplin 1982, 1993, 2005.
Pelplin i jego zabytki , Pelplin; Warszawa 1993.
Polonica artystyczne w zbiorach watykańskich. Warszawa 1999. 2002 (współaut. M. Janocha).

INNE

Albercie Schweitzerze - człowieku i myślicielu, Pelplin 1950.
Od kaznodziejstwa do homilii, Pelplin 1984.
Myśli, Tczew 2003.
Zgubiona drachma. Dialogi z pisarzami, Warszawa 2006.
Kim jestem? , Pelplin 2013.
On przetarł nam jasny szlak, Warszawa 2014.

PUBLIKACJE O PASIERBIE

Pomorskie drogi ks. Janusza Pasierba, red. B. Wiśniewski, Pelplin 1994, 1998.
Ksiądz Janusz St. Pasierb – kapłan, poeta, człowiek nauki, Pelplin 1995.
Wstępujący na wzgórze, red. M. Wilczek, Pelplin 1995, 1996, 2000, 2011.
Zachować żywe piękno, red, J. Smoleń, Tarnów 1997.
• T. Linkner, W misji słowa, Pelplin 1998.
Ks. Prof. Janusz St. Pasierb w Żabnie, Żabno 2000.
• A. Pethe, Poeta czasu otwartego, Katowice 2000.
• Z. Czyż, Ks. Janusz St. Pasierb w anegdocie, Tczew 2001.
• M. Borkowska, Modlitwa, słowo i sztuka w poezji ks. Janusza St. Pasierba, Lublin 2003.
Janusz St. Pasierb – poeta, Warszawa 2003.
• E. Sykuła, Pasja według Pasierba, Lublin 2004.
Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb, kapłan - poeta – humanista, Pelplin 2004.
• T. Tomasik, Na skrzyżowaniu dróg, Pelplin 2004.
• J. Sochoń, O pocieszeniu, jakie daje literatura, Warszawa 2004.
• Wiśniewski, Poetyckie spotkania z księdzem Januszem St. Pasierbem, Pelplin 2005.
• W. Kudyba, Rana, która przyzywa Boga, Lublin 2006.
Szkice o twórczości Janusza St. Pasierba, red. R. Cieślak, P. Urbański, Szczecin 2006.
• Stempka, Tradycja religijna w poezji Jana Twardowskiego i Janusza St. Pasierba, Bydgoszcz 2006.
Trwać oznacza ocalić dobro i piękno, Pelplin 2008.
• Z. Czyż, Ks. Janusz St. Pasierb – nasz Patron, Pelplin 2009.
• W. Korzeniak, Wychowawcza funkcja kultury według ks. Janusza Pasierba, Pelplin 2009.
VII Dni Kultury Chrześcijańskiej, Włocławek 2009.
• Pethe, Ars, fides et ratio, Siedlce 2012.
• J. Sochoń, Poszukiwania literatury, Warszawa 2012.
• J. Kowalewska-Dąbrowska, Tekst poetycki jako przedmiot badań lingwistycznych, Pelplin 2013.
• M. Wilczek, Ksiądz Janusz Pasierb, Pelplin 2013.
• Ł. Wisiecki, Kim jestem? , Pelplin 2013.
• K. Kranicki, Poezja doświadczania sacrum, Gdańsk 2014.
• M. Ochwat, Poezja paradoksów – paradoksy w poezji, Katowice 2014.
• P. Koprowski, Między sacrum i profanum, Pelplin 2015.
Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb człowiek dialogu, red. B. Wiśniewski, Pelplin 2015.
• M. Peroń, Plastyczna mapa świata, Lublin 2015.
Pióro na wodzie, red. A. S. Czyż, K. Moisan-Jablońska, Warszawa 2015.
Ksiądz Janusz St. Pasierb twórca w przestrzeni kultury, red. J. Cisewski, Tczew 2016.
• J. Bielska-Krawczyk, Kultura według Pasierba, Warszawa 2017.

©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.