Co nas wyróżnia

Znak Jakości Szkoły 2020Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie
jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i
przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2020".Ranking Perspektywy

2020

475 miejsce w Polsce wśród techników,
30 miejsce wśród techników województwa pomorskiego.


2018


284 miejsce w Polsce
wśród techników,
15 miejsce
wśród szkół technikalnych województwa pomorskiego.

2014


296 miejsce w Polsce
wśród szkół technikalnych
21 miejsce
wśród szkół technikalnych województwa pomorskiego.


2012


152 miejsce w Polsce
wśród szkół technikalnych
8 miejsce
wśród szkół technikalnych województwa pomorskiego.

OBÓZ JĘZYKOWY MEN-UNESCO

Od 1997 r. organizujemy wakacyjne obozy języka angielskiego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Bierze w nich udział ok. 100-osobowa grupa uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski (w tym także z ZSE). Zajęcia prowadzą lektorzy i studenci ze Stanów Zjednoczonych wytypowani przez The Kościuszko Foundation w Nowym Jorku. Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele szkól tczewskich (gł. ZSE). Kierownikiem obozu jest dyrektor ZSE
Intensywne zajęcia dydaktyczne (przedpołudniowe w grupach doskonalące konwersację oraz popołudniowe bloki tematyczne) urozmaicają liczne imprezy kulturalno-rozrywkowe (walentynki, Halloween, Dzień Polski, Dzień Amerykański, Talent-Show, pikniki, rozgrywki sportowe, itp) oraz atrakcyjne wycieczki turystyczno krajoznawcze (Trójmiasto, Pelplin, Malbork, Kaszuby, Mierzeja Wiślana).
Najważniejsze wydarzenia z życia obozu dokumentują kroniki oraz publikacje w prasie lokalnej i amerykańskiej.

SZKOŁA NA MEDAL

Trzynastego października 2009 Zespół Szkól Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba został laureatem znaku jakości Szkoła na medal nadanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i czasopismo Głos Nauczycielski.PRZYNALEŻNOŚĆ DO OGÓLNOPOLSKICH STOWARZYSZEŃ

 • Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkól Zawodowych
 • Fundacja Liceów Handlowo-Kupieckich
 • Klub Szkół Handlowych


KONTAKTY ZAGRANICZNE

 • Umowa o przyjaźni z Holzkamp-Gesamt -»schule w Witten (Niemcy)
 • Wymiana grup wycieczkowych ze szkołą w Elmshorn (Niemcy)
 • Organizacja obozu językowego MENiS-UNESCO z udziałem kadry USA
 • Praktyki zagraniczne (Wlk. Bryt.)
 • Udział w Programie Socrates Comenius I – projekt „Zainteresowania sportowe motywacją do doskonalenia posługiwania się językami obcymi”


USŁUGI GASTRONOMICZNE

 • Oprawa gastronomiczna uroczystości szk. (jubileusze, Święto Patrona, konferencje, finały konkursów i olimpiad, itp.)
 • Bankiety na Politechnice Gdańskiej (inauguracje roku akademickiego, jubileusze, itp.).
 • Obsługa gastronomiczna pobytu papieża Jana Pawła II w Pelplinie.
 • Jubileuszu 350-lecia WSD w Pelplinie.
 • Oprawa gastronomiczna jubileuszy szkół tczewskich ,
 • Obsługa gastronomiczna Jarmarków Cysterskich i Kongresów Kociewskich
 • Obsługa konferencji i imprez organizowanych przez władze miejskie i samorządowe oraz organizacje pozarządowe.
 • Oprawa gastronomiczna promocji książek organizowanych przez instytucje kulturalne

©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.