Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu Erasmus+...

Z radością informujemy, że od 31 grudnia 2017 roku w naszej szkole realizowany będzie kolejny projekt Erasmus+ pt. Praktyka za granicą - szansa na sukces zawodowy uczniów. W ramach tego działania 38 uczniów wyjedzie na praktykę zawodową do Lizbony, Portugalia
Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów klas trzecich techników: hotelarskiego, handlowego, organizacji reklamy oraz żywienia i usług gastronomicznych

Uczestnictwo w projekcie obejmować będzie różne aktywności, w tym udział w kursie języka angielskiego w szkole i online, zajęciach przygotowania kulturowego i zajęciach z psychologiem, a także odbycie praktyki zawodowej w Lizbonie i korzystanie z pakietu zajęć turystyczno-kulturowych w Portugalii.
Uczestnicy projektu zostaną wybrani wg następujących kryteriów naboru: opinia wychowawcy klasy, oceny śródroczne z przedmiotów zawodowych i języka angielskiego za I półrocze roku szkolnego 2017/2018, wynik testu z języka angielskiego. Dodatkowe punkty przyznane zostaną osobom, które zamieszkują na terenie wiejskim, posiadają decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków, wychowują się w rodzinie wielodzietnej.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie do dn. 18 grudnia 2017 r. u koordynatora projektu – p. Jolanty Furmanik (s. 38A).

Terminy testów z języka angielskiego:

Klasy 3g i część gastronomiczna klasy 3h/g: poniedziałek 18 grudnia 2017, godz. 15.05, sala 38A
Klasa 3H i 3h: wtorek 19 grudnia 2017, godz. 15.05, sala 38A
Klasa 3R: wtorek 19 grudnia 2017, godz. 14.15, sala 38A

Terminy testów mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach uczniowie zostaną poinfor-mowani osobnym komunikatem.

{1d7bbc988e87786036aa912f176d6f4a}

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu Erasmus+...

Z radością informujemy, że od 31 grudnia 2016 roku w naszej szkole realizowany będzie klejny projekt Erasmus+ pt. Aktywni i kompetentni - praktyka zagraniczna drogą na rynek pracy. W ramach tego działania aż 36 uczniów wyjedzie na praktykę zawodową do Wielkiej Brytanii.

Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów klas trzecich techników: hotelarskiego, handlowe-go i organizacji reklamy.

Uczestnictwo w projekcie obejmować będzie różne aktywności, w tym udział w kursie języka angielskiego, zajęciach przygotowania kulturowego i zajęciach z psychologiem, a także odbycie praktyki zawodowej w Wielkiej Brytanii i korzystanie z pakietu zajęć turystyczno-kulturowych w Wielkiej Brytanii.

Kryteria naboru do udziału w projekcie: opinia wychowawcy klasy, ocena z praktyki zawodowej, oceny śródroczne z przedmiotów zawodowych i języka angielskiego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017, wynik testu z języka angielskiego. Dodatkowe punkty przyznane zostaną osobom, które zamieszkują na terenie wiejskim, posiadają decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków, wychowują się w rodzinie wielodzietnej.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie do dn. 5 stycznia 2017 r. u koordynatora projektu – p. Agnieszki Bojko.

Rekrutacja...


Dokumenty...

Regulamin rekrutacji


©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.