ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie


83-110 Tczew   ul. Gdańska 17
tel. 58 531 55 16   fax 58 531 46 24
e-mail: poczta@zse.tcz.pl
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP /zsetczew/skrytkaESP
   AKTUALNOŚCI
Komunikat Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Szanowni Państwo
Informujemy, że w związku ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz rozporządzeniem MEN poz. 410 z 11.03.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informuje, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tczewie udzielamy informacji, porad i konsultacji.
Telefonicznie 58 531 10 09
oraz e-mail: ppp.tczew@ppp.tczew.pl
pełnimy dyżury w godzinach 8:00 – 14:00

W sytuacji pilnej / kryzysowej konsultacje osobiste z psychologiem / pedagogiem możliwe są po uprzednim umówieniu telefonicznym.

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (aktualizacja komunikatu z dnia 11 marca 2020 r.) termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2020 r. ustalony został na dzień 20 marca 2020 r.

Wyniki zdających (formuła 2012) będą udostępnione w wersji elektronicznej za pośrednictwem Serwisu dla ucznia o godzinie 10.00.

Wyniki zdających (formuła 2017) będą udostępnione w wersji elektronicznej za pośrednictwem SIOEPKZ o godzinie 10.00 (na portalu zdającego oraz poprzez email i sms)

Jednocześnie informujemy, że termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima został ustalony na dzień 31 marca 2020 r.

W sytuacji zagrożenia epidemicznego i ograniczeniem pracy szkoły wypełnioną deklarację można przesłać drogą elektroniczną (skan) na adres: poczta@zse.tcz.pl

Informację o sposobie odbioru dyplomów i zaświadczeń przekażemy w terminie późniejszym.

UWAGA

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej oraz Starosty Tczewskiego zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie zostają zawieszone od 12 marca 2020 r. do odwołania.

Od dnia 16 marca 2020 r. obiekty szkolne będą nieczynne dla interesantów.

W sprawach pilnych proszę się kontaktować elektronicznie lub telefonicznie:
e-mail: poczta@zse.tcz.pl
tel:58 5315516 (szkoła), 58 5314798 (internat)

©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.