ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie


83-110 Tczew   ul. Gdańska 17
tel. 58 531 55 16   fax 58 531 46 24
e-mail: poczta@zse.tcz.pl
   AKTUALNOŚCI
śp. PROFESOR KAZIMIERZ DENEK

Dopiero tracąc dostrzegamy nagle,
ile naprawdę znaczył dla nas ktoś utracony.

(ks. Janusz St. Pasierb)

Dn. 4 lutego 2016 r. zmarł w Poznaniu prof. dr hab. KAZIMIERZ DENEK (ur. 12 listopada 1932 r. w Krzemieńcu Wołyńskim na Ukrainie), absolwent Państwowego Liceum Administracyjno-Handlowego w Tczewie (1953) oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu (1957). W latach 1957-58 był nauczycielem przedmiotów ekonomicznych w Technikum Ekonomicznym, od 1966 r. wykładowcą Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 1993 r. został Honorowym Członkiem Rady Pedagogicznej ZSE.

Prof. Denek wielokrotnie odwiedzał naszą szkołę, uczestniczył w ważnych dla nas uroczystościach i jubileuszach, wygłaszał ciekawe prelekcje, uczestniczył w sesjach popularnonaukowych organizowanych przez szkołę i środowisko lokalne, trwale zapisał się w pamięci kilku pokoleń uczniów, nauczycieli i rodziców.

Cześć jego pamięci!


Święto Patrona w Ekonomiku

W tym roku osiemnasty już Dzień Patrona, ks. Janusza St. Pasierba, świętowaliśmy 14 i 15 stycznia.
Obchody swoją obecnością uświetnili znamienici goście, m.in. ks. prałat Antoni Dunajski, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Józefa w Tczewie, który reprezentował biskupa Ordynariusza Ryszarda Kasynę, pan Witold Sosnowski - wicestarosta Tczewski, ks. Jarosław Dąbrowski, Dyrektor Kancelarii Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prałat Piotr Wysga, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, reprezentacja Zespołu Szkół Ekonomicznych z Wodzisławia Śląskiego z panią dyrektor Marią Lach na czele i dr Agnieszką Roesler, oraz pani Maria Wilczek, prezes Fundacji im. ks. Janusza Stanisława Pasierba w Warszawie, która od początku towarzyszy naszej społeczności w poznawaniu bogatego dorobku ks. Pasierba.

Mottem obchodów stały się dla nas słowa: Potrzebujemy ciszy jak muzyki, muzyką próbujemy się ocalić od hałasu świata. Potrzebujemy ciszy, by, jak pisał nasz Patron: dokonać tego trudnego wynalazku – wynaleźć swoje własne życie… - te słowa z wierszy ks. Pasierba pomagają młodzieży Ekonomika na drodze duchowego i emocjonalnego rozwoju. Pamiętają je z piosenek do wierszy Patrona, zgromadzonych na płycie „Nie czekaj na życie”, nagranej przez młodzież Ekonomika w 2010r. Odtąd każdorazowym elementem obchodów Dnia Patrona stał się .konkurs piosenki pt.: „Nasze spotkanie z Patronem” ., na który młodzież klas pierwszych uczy się śpiewać utwory zgromadzone na tym wydawnictwie. W tym roku odbyła się jego szósta edycja. .Zwyciężyła klasa I hotelarska., która wykonała piosenkę „Na autostradzie”.

W dniach obchodów mieliśmy zaszczyt być gospodarzami konferencji popularnonaukowej „Ks. Janusz St. Pasierb – twórca w przestrzeni kultury” .. Jej pierwsza edycja odbyła się w 2013 r., w związku z ogłoszeniem go rokiem ks. Pasierba. Obok dyrektora naszego Zespołu Szkół gospodarzem konferencji był Krzysztof Korda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. Głos zabrali profesor oświaty Kazimierz Ickiewicz, ks. prałat Wincenty Pytlik, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie im. Bpa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego, red. Maria Wilczek, Bogdan Wiśniewski, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie, ks. Franciszek Kamecki, ks. prałat Antoni Dunajski, prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska, prof. UG, dr hab. Aneta Lewińska, ks. dr Ireneusz Smagliński, ks. dyr. Jarosław Dąbrowski oraz ks. Infułat Stanisław Grunt.

Obchodom Dnia Patrona towarzyszyła gościnnie wystawa. poświęcona księdzu Pasierbowi, udostępniona dzięki uprzejmości Bogdana Wiśniewskiego. Cieszyliśmy się także, że miłośnicy i znawcy twórczości ks. Janusza Pasierba zechcieli poprowadzić warsztaty. dla młodzieży ośmiu klas.Galeria zdjęć - Dzień Patrona
Olimpiada Hotelarska

13 stycznia 2016 w Gdyni odbyła się Olimpiada Hotelarska – etap okręgowy. W naszym okręgu brali udział uczniowie z dwóch województw: pomorskiego i mazursko-warmińskiego.


Naszą szkołę reprezentowały uczennice Sandra Urbańska z 4 Hb, która zajęła III miejsce, oraz Anna Kaczmarzyk z klasy 3 H uzyskująca miejsce IV (przegrywając jednym punktem z pierwszą trójką).

Do etapu okręgowego przystąpiło 329 uczniów z całej Polski, z czego 30 najlepszych dostało się do etapu centralnego. Sandra zajęła 31 miejsce. Zabrakło jej jednego punktu. Pocieszeniem na pewno jest tablet, który uczennica wygrała za zajęcie III miejsca w etapie okręgowym.

Uczennicom gratulujemy wspaniałych wyników. W przyszłym roku szkolnym „hotelarzy” zapraszamy do eliminacji szkolnych.

Lucyna Pytka

©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.