ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie


83-110 Tczew   ul. Gdańska 17
tel. 58 531 55 16   fax 58 531 46 24
e-mail: poczta@zse.tcz.pl
   AKTUALNOŚCI
Gala Absolwentów

Dzisiaj w Ekonomiku odbyła się uroczysta Gala Absolwentów na której uhonorowano uczniów kończących w tym roku naszą szkołę.

Galeria zdjęć J. Żurawski

Galeria zdjęć M. Pałasz
ŻEGNAMY PANA ALFREDA SCHICKENTANZA


Śmierć jest bezsilna wobec dobra,
które się raz zaczęło i nie jest samotne.
(ks.. Janusz St. Pasierb)
Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Alfreda Schickentanza (1936-2018), wieloletniego dyrektora VHS – Overath/Rösrath w Niemczech.

To wyjątkowa postać, która odegrała istotną rolę w rozwoju i działalności naszej szkoły. W 1993 r. za wielostronną aktywność, pomoc i promowanie naszej szkoły za granicą otrzymał tytuł Honorowego Członka Rady Pedagogicznej, a w 1995 r. władze miejskie nadały mu tytuł Honorowego Obywatela Tczewa.

Pan Schickentanz był wieloletnim (od 1988 r.) sponsorem szkoły, pomysłodawcą wielu nowatorskich działań edukacyjnych, organizatorem dostaw materiałów i urządzeń z Niemiec.

Zainicjował budowę pokoi hotelowych w naszym internacie, organizował w Niemczech zbiórki materiałów budowlanych i urządzeń technicznych na rozbudowę budynku szkoły, pośredniczył w doposażaniu pomieszczeń gospodarczych w internacie i pracowni w szkole.

Wszyscy pamiętać będziemy o jego wielkim sercu, wrażliwości, a także bezinteresownej pomocy materialnej w bardzo trudnych dla nas trudnych, gdy zdobycie środków czystości czy też odzieży było bardzo trudne.

Interesował się życiem i pracą naszej społeczności. Wielokrotnie podpowiadał ciekawe rozwiązania, uczestniczył w szkolnych uroczystościach. Gdy stan zdrowia już nie pozwalał mu na przyjazdy do Tczewa, słał życzenia, pisał listy bądź telefonował.

Żegnamy wspaniałego darczyńcę, wypróbowanego przyjaciela, „dobrego ducha” naszej szkoły. Pozostanie zawsze w Naszej pamięci.

Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.
Uwaga uczestnicy Obozu Językowego

Prosimy o dostarczenie do dnia 30 kwietnia 2018 roku, kart uczestnika obozu językowego w Tczewie.

Niedostarczenie karty uczestnika ww. terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy uczestników.

Wszystkie pytania proszę zgłaszać do sekretariatu szkoły pod numerem 58 531 55 16.

©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.