ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie


83-110 Tczew   ul. Gdańska 17
tel. 58 531 55 16   fax 58 531 46 24
e-mail: poczta@zse.tcz.pl
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP /zsetczew/skrytkaESP
   AKTUALNOŚCI
Przyjdź do dobrej szkoły


REKRUTACJA 2020/202131 lipca - 4 sierpień 2020

Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
12 sierpnia 2020 - Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanychOdbiór świadectw dojrzałości

Odbiór świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego będzie możliwy we wtorek 11. 08. 2020 r. wg następującego harmonogramu:

Punkt odbioru świadectw - Sala gimnastyczna. Wejście do sali gimnastycznej od strony furtki przy ulicy Gdańskiej

4ea 8.15 – 9:00
4eb 9:15 – 10:00
4g 10:15 – 11:00
4h/g 11:15 – 12:00
4r 12:15 – 13:00
4H 13:15 – 14:00
Absolwenci z lat wcześniejszych 8.15 – 14.00

TERMIN POPRAWKOWY

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony

2. Absolwent, o którym mowa w pkt 1., w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7.), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Załącznik nr 7 należy odebrać wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły.

8 września 2020 r. wtorek godz. 14.00przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego
Absolwenci przychodzą w maseczkach i rękawiczkach z własnym długopisem. W razie tworzenia się kolejki przed szkołą należy zachować dwumetrowe odstępy. W trakcie odbierania dokumentu w szkole może przebywać, poza wydającym, tylko dwoje absolwentów.
Po odebraniu świadectwa należy niezwłocznie opuścić teren szkoły. Niedopuszczalne jest gromadzenie się na terenie szkoły.

Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 24 – 26 sierpnia 2020 r.
wg następującego harmonogramu:


pracownia techniki biurowej i statystyki
24 sierpnia 2020r. godz. 9.00 poniedziałek, sala 201
ekonomika przedsiębiorstw
25 sierpnia 2020r. godz. 9.00 wtorek, sala 208
język angielski
25 sierpnia 2020r. godz. 9.00 wtorek, sala 209
matematyka
26 sierpnia godz. 9.00 środa, sala 207

Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach zasłaniających nos i usta oraz przynoszą własne przybory do pisania.


ORGANIZACJA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

W zakładce Egzaminy - Potwierdzający kwalifikacje zawodowe znajduje się szczegółowy opis organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie w czerwcu 2020r.

Proszę zapoznać się z zasadami opisanymi w dokumencie.


©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.